Bura u Srbiji nakon nove sudske odluke o troškovima obrade kredita

Klijenti u Srbiji koji su tužili banke za nezakonitu naplatu troškova obrade kredita i plaćanje premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) u protekle tri godine, uglavnom su dobijali sporove.

Sudije koje su presuđivale u ovim slučajevima, vodile su se pravnim stavom Vrhovnog kasacionog suda (VKS) iz 2018. godine, u kojem je navedeno da banke ne mogu da naplaćuju te uluge. Ovaj stav je, međutim, sada dopunjen, a advokati tvrde da je suštinski potpuno izmijenjen, jer sada precizno glasi da banke ipak imaju pravo da naplaćuju i jedan i drugi trošak.

Najnoviji potez Vrhovnog kasacionog suda izazvao je buru u stručnoj javnosti, među advokatima, ali i među dužnicima, koji se tuže sa bankama, jer je sada neizvjesno koliko bi ih mogao koštati gubitak spora na koji su do prije nekoliko dana gledali kao na siguran dobitak. Zabrinuti su i kijenti koji su već “pobijedili” bankare na sudu i naplatili tužbe, jer strahuju da će novac koji su dobili sada morati da vrate.

– Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredbu ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništavna pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita, piše u pravnom stavu Vrhovnog kasacionog suda.

Isto se odnosi i na naplatu premije osiguranja kod NKOSK. Banke imaju pravo da naplaćuju i ove troškove prilikom odobravanja kredita pod uslovom da su u ugovoru jasno naznačeni. Iako, kako stoji u informaciji na sajtu Suda, ovaj stav nije obavezujući, on je usmjeravajući za sve buduće odluke nižestepenih sudova.

Advokati su najavili da će tražiti da se novi stav VKS stavi van snage, jer smatraju da je nedopustivo da najviša sudska instanca tri godine zauzima jedan stav, a da sada pravi dopunu koja ga koriguje i potpuno mijenja.

Za sada, niko još ne može da predvidi kakve bi posljedice klijenti koji su tužili banke mogli da pretrpe, zbog izmijenjenih propisa, ali je sigurno da bi mogli imati dodatne troškove zbog izgubljenih sudskih sporova.
Podnijeto je više od 100.000 tužbi, a ne zna se koliko je sporova do sada riješeno.

Prema saznanjima udruženja Efektiva, od 2018. godine VKS je kao najviša pravna instanca, donio oko 2.000 rješenja koja predstavljaju potvrdu da banka ne smije da naplaćuje troškove obrade kredita, navodi Euronews Srbija.

Check Also

Ekonomski fakultet slavi 63 godine rada; Jocović: Postignuto obavezuje da njegujemo izvrsnost

Ekonomski fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore danas obilježava 63 godine uspješnog postojanja i rada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.