Isplata dividende akcionarima Telekoma počinje u srijedu

Na Redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, održanoj 23. juna, odlučeno je da se dio dobiti ostvarene u finansijskoj 2020. godini u iznosu od 945.479 eura isplati akcionarima kao dividenda, odnosno bruto iznos od 0.02 EUR po akciji, dok će se dio dobiti u iznosu od 211.792 eura raspodijeliti u zadržanu dobit.

“Isplata dividende za poslovnu 2020. godinu akcionarima Crnogorskog Telekoma počeće u srijedu, 22. septembra 2021. godine. Bruto iznos dividende po akciji je 0.02 EUR, koji će prilikom isplate biti umanjen za pripadajući iznos poreza na dobit za pravna lica, odnosno poreza na dohodak i prireza na porez za fizička lica u skladu sa važećim propisima. Akcionari (fizička lica) svoje iznose mogu podići na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, uz lični dokument”, naveli su iz kompanije.

Dividenda će biti isplaćena akcionarima Crnogorskog Telekoma koji su posjedovali akcije na dan održavanja Skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma (23 jun) i donošenja Odluke o raspodjeli dobiti Kompanije.

Check Also

Američka ekonomija lani porasla najsnažnije od 1984. godine

Američka ekonomija porasla je u 2021. godini 5,7 posto, najsnažnije od 1984. godine, a aktivnosti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *