Raste broj korisnika mobilne telefonije, MTEL i dalje lider

Analiza tržišta telekomunikacija za jul. 2021. godine

Na kraju jula 2021. godine broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori iznosio je 1.191.898 što odgovara penetraciji od 192,23%. U odnosu na prethodni mjesec broj korisnika mobilne telefonije je veći za 7,83%, a u odnosu na isti period prošle godine broj korisnika je veći za 12,15%.

Od ukupnog broja korisnika 54,36% (647.892) su postpaid korisnici, dok je prepaid korisnika 45,64% (544.006).

Od ukupnog broja 1.191.898 korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori, najviše korisnika imao je mobilni operator Mtel 425.493 korisnika, Crnogorski Telekom 383.239, a Telenor 383.166 korisnika ili procentualno:

  1. Mtel 35,70%,
  2. Telekom 32,15%
  3. Telenor 32,15%.

Od ukupnog broja 647.892 postpaid korisnika Telekom je imao 256.620, Mtel 216.274, Telenor 174.998, a od ukupnog broja 544.006 prepaid korisnika Telenor je imao 208.168, Mtel 209.219, a Telekom 126.619.

Učešće postpaid i prepaid korisnika, kao i učešće pojedinih operatora mobilne telefonije u ukupnom broju korisnika prikazani su na sljedećim graficima:

Odgovarajući nivoi učešća prema broju prepaid i postpaid korisnika mobilnih operatora u procentualnom iznosu su prikazani na sljedećim graficima:

Kada je u pitanju segment POSTPAID najveće učešće i dalje drži Crnogorski telekom sa 256.620 hiljada aktivnih kartica, odnosno 14.292 korisnika više nego u januaru prošle gosine. Slijedi ga Mtel sa  216.274 hiljada postpaid kartica što je za 9547  hiljada više u odnosu na godinu ranije. Telenor je u julu imao  174.998 hiljada aktivnih postpaid kartica, dok je u istom periodu prošle godine imao nešto preko 171 hiljadu postpaid korisnika.

Kada posmatramo PREPAID segment, u odnosu na prošlu godinu Telenor ima 40.721 hiljadu manje registrovanih kartica, Mtel je ugasio preko 44 hiljade prepaid kartica u odnosu na godinu ranije, dok Crnogorski telekom bilježi nešto više od 15 hiljada manje prepaid korisnika nego u januaru prošle godine.

Sljedeći grafici pokazuju procentualno učešće prepaid i postpaid korisnika u ukupnom broju korisnika, po operatorima.

Fiksna telefonija

Ukupan broj priključaka FIKSNE telefonije na kraju jula iznosio je 191.734 (260 priključka, odnosno 0,14 % više nego u junu).

Od ovog broja priključaka fiksne telefonije Crnogorski Telekom je imao 102.620, M:Tel 70.686, Telemach 16.196, a Telenor 2.232 priključka.

U odnosu na isti period prošle godine broj korisnika fiksne telefonije je manji za 0,2%.

Procentualno učešće operatora fiksne telefonije na kraju jula, kao i učešće operatora prema tipu korisnika prikazani su na sljedećim graficima:

Check Also

Pržno dobilo novo šetalište

Pržno je dobilo novo šetalište, koje je sinoć svečano otvoreno u okviru manifestacije “Budvanske večeri”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.