Banke odobrile 3,31 milijardu eura kredita

Banke su do kraja juna odobrile kredite od ukupno 3,31 milijardu eura, što je pad od 0,3 odsto na mjesečnom nivou.

Prema podacima Centralne banke (CBCG), do kraja juna je u odnosu na isti period prošle godine odobreno 6,8 odsto više kredita.

Odnos između kredita i depozita na kraju juna je blago smanjen u odnosu na isti period prošle godine i iznosio je 0,9.

Banke su po osnovu kredita najviše potraživale od nefinansijskog sektora i stanovništva, 77,9 odsto.

Ukupni depoziti u junu su u odnosu na maj porasli 2,3 odsto na 3,68 milijardi eura. Oročeni depoziti činili su 25 odsto ukupnih, a oni po viđenju 73,2 odsto. Preostalih 1,8 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu.

U strukturi oročenih depozita najveće učešće imali su oni ročnosti od tri mjeseca do jedne godine, 48,1 odsto, dok su oni od jedne do tri godine činili 32,7 odsto.

Ukupni depoziti stanovništva na kraju juna su iznosili 1,28 milijardi eura, što je 1,1 odsto više nego u maju.

U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni su činili 35,6 odsto, a oni po viđenju 64,4 odsto.

Check Also

Od 2022. godine Crna Gora otvara vrata digitalnim nomadima

Izmijenjene životne okolnosti, mijenjaju i profil turista koji sada putuju da bi i radili i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *