Inflacija u julu 0,3 odsto: Šta je najviše poskupilo?

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2021. godine u odnosu na jun 2021. godine u prosjeku su više za 0,3%, pokazuju podaci zavoda za statistiku Monstat.

Kako se navodi u saopštenju, potrošačke cijene u julu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 3,1%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; usluga smještaja; čvrstih goriva; usluga vazdušnog prevoza; šećera, džema, meda, čokolade i slatkiša; žestokih alkoholnih pića. Potrošačke cijene u periodu januar-jul 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 1,4%.

“Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u julu 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hoteli i restorani (2,6%); Prevoz (1,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,3%); Alkoholna pića i duvan (0,1%); Zdravlje (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,1%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%)”, navodi s eu saopštenju.

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *