O skidanju oznake tajnosti za dva mjeseca

Izvršni direktor Rudnika uglja Pljevlja Milan Lekić kazao je da će odluka o tome da li će biti skinuta oznaka tajnosti sa ugovora između te i kompanije Atlas Montenegro biti donešena za dva mjeseca nakon što komisija koju je formirao Odbor direktora pregleda dokumenta. Govoreći o poslovanju Rudnika uglja, Lekić je kazao da su u kompaniji ogromni problemi. Nedostaju kaže i rezervni djelovi.

Akcija za socijalnu pravdu je početkom juna zatražila sve važeće ugovore između Rudnika uglja Pljevlja i kompanje Atlas Montenegro. Oni su se tim povodom obratili Agenciji za zaštitu ličnih podaztaka i slobodan pristup informacijama jer je, kako su kazali, Rudnik uglja odbio da dostavi dokumentaciju u vezi poslovanja sa nikšićkom firmom.

Izvršni direktor Rudnika uglja Pljevlja Milan Lekić je gostujući u Jutarnjem programu kazao da je aranžman Rudnika uglja i kompanije Atlas Montenegro sklopilo prethodno rukovodstvo i označilo ga kao poslovnu tajnu te da oni nemaju razloga da išta kriju.

“U Rudniku postoji pravilnik o poslovnoj tajni donešen 2018. godine. Ja sam prepoznat da se zalažem za transparentnost rada posebno državnih kompanija ali sam i legalista i moram da poštujem akte svoje kompanije. Dok se ne skine oznaka tajnosti pod kojom se nalazi aranžman ja to do tada ne mogu da dostavim dokumenta”, kazao je Lekić.

On dodaje da podržava inicijativu Akcije za socijalnu pravdu ali, kako je istakao, oznaku tajnosti sa tih dokumenata može skinuti samo organ koji je i donio a to je Odbor direktora Rudnika uglja.

Lekić napominje da je pokrenuo inicijativu a Odbor je održao satanak 30. jula i tom prilikom donio odluku o formiranju komisije koja će se time baviti.

“Komisija ima tri člana, jer nas zakon obavezuje da vodimo računa o interesu i naše kompanije i naših partnera. Nije dobro samo dati podatke. Nalog je stručnoj komisiji da preispita sve ugovore i ako ona ocijeni da je bilo nepravilnosti ona će predložiti Odboru direktora da se skine tajnost i da se obavijesti javnost jer je to interes i Rudnika uglja i partnera. Ali ako tamo nema ništa loše a mi objavimo dokumenta onda smo nanijeli štetu i ostalim našim kompanijama koje sarađuju sa Rudnikom uglja”, kazao je Lekić.

Komija je dobila zadatak da posao završi za dva mjeseca.

“Veliki je posao u pitanju i procjena je Odbora da tu ima posla za dva mjeseca. Čim se završi nema razloga da Odbor ne prihvati izvještaj komisije i donese odluku”, kazao je Lekić.

Govoreći o poslovanju Rudnika uglja Lekić je kazao da su u kompaniji ogromni problemi ali, kako je dodao, uz ažurnost saradnika i radnika prevazićiće ih.

“Kada je u pitanju proizvodnja, eksploatacija u površinskom kopu Potrlica tamo smo zatekli ogromne probleme. Imam utisak da je neko svjesno iskazivao rezultate koji nijesu baš takvi. Ja sam oformio komisiju koja jr napravila presjek stanja. Moji prethodnici su 467 hiljada tona više otkopali uglja nego je bilo projektom predviđeno, takođe i sitrovine. 35% su uvećali proizvodnju na uglju a svega 1,5% su povećali proizvodnju na otkrivci. Bitno je da mi iz prethodne godine imamo zaostali dio otkrivke koji bi trebali ove godine da otkopamo i odložimo i to nas opterećuje. Nama se nalazu 35KW dalekovod pri kraju kopa, tamo nam je zablokirana 1/3 kopa. Još jedan problem je da nemamo rezerevne djelove za mehanizaciju”, kazao je Lekić i dodao da ima utisak da njegovi prethodnici utiču negativno na dobavljače.

Check Also

Pandemija pogoršala fiskalnu poziciju

Fiskalna pozicija Crne Gore, koja je bila pogoršana i prije korona virusa, zbog velikih infrastrukturnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *