Iz Vlade tvrde da HE Buk Bijela neće potopiti ni metar rijeke Tare

Formiranje ekspertske grupe Crne Gore i Republike Srpske koja analizira prekogranični uticaj buduće hidroelektrane Buk Bijela na Drini, treba da obezbijedi da ne bude potopljen ni jedan metar rijeka Tare i Pive na teritoriji Crne Gore, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu ekologije Danilo Mrdak za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Kako je prethodno saopšteno iz crnogorskog Ministarstva ekologije, ekspertski tim Crne Gore i Republike Srpske će u narednih mjesec dana pregledati projektnu dokumentaciju, strukturu i planirani režim rada hidroelektrane Buk Bijela, te usaglasiti nadmorsku visinu tačke preliva, odnosno maksimalnu gornju kotu do koje buduće vještačko jezero može da raste.

Srbija i Republika Srpska su postavile kamen temeljac 17. maja ove godine za izgradnju tri hidroelektrane na Drini te podijelile vlasništvo nad njima. Među njima je i hidroelektrana Buk Bijela čija je izgradnja decenijama sporna za Crnu Goru.

Pojašnjavajući dogovor sa zvaničnicima Republike Srpske, entiteta u Bosni i Hercegovini, državni sekretar Danilo Mrdak kaže da će ovih dana stići inovirana procjena uticaja na životnu sredinu projekata Buk Bijela kako bi bila ispoštovana ESPOO konvencija (UN-ova Konvencija o procjeni uticaja na životnu sredinu preko državnih granica), a da će potom u Crnoj Gori biti organizovana javna rasprava:

– Od 1. septembra će biti sprovedena javna rasprava u Crnoj Gori o Dokumentu o prekograničnom uticaju na životnu sredinu kako to nalaže ESPOO konvencija. Sve će biti javno dostupno i tu nema prevare, kaže Mrdak.

Čak pri katastrofalnim stogodišnjim vodama, kada imate enormne prilive koji ne mogu da se ispuste i dođe do prelivanja brane, ni u toj situaciji nećemo imati ni jedan metar vještačkog jezera u Crnoj Gori. Pod tim uslovima nema nikakvih problema za izgradnju hidroelektrane.

Nacionalne institucije, ministarstva, agencije kao i građani treba da daju mišljenje o tom dokumentu, a primjedbe će biti poslate organima Bosne i Hercegovine, koje će ih proslijediti Republici Srpskoj na izjašnjenje.

Mrdak takođe navodi da je dodatno dogovoreno geodetsko snimanje graničnog dijela između Crne Gore i Bosne i Hercegovine:

– To je dio gdje se sastaju Piva i Tara, i odakle počinje rijeka Drina. I jasno ćemo vidjeti gdje se nalazi kota preliva i gdje se reflektuje na teritoriju Crne Gore. Čak pri katastrofalnim stogodišnjim vodama, kada imate enormne prilive koji ne mogu da se ispuste i dođe do prelivanja brane, ni u toj situaciji nećemo imati ni jedan metar vještačkog jezera u Crnoj Gori. Pod tim uslovima nema nikakvih problema za izgradnju hidroelektrane, izviejstio je Radio Slobodna Evropa.

Check Also

Ekonomist: Izvjesno da će EU na neki način pomoći oko otplate kineskog kredita

Uprkos tome što Evropska unija (EU) nije direktnije odgovorila na prve zahtjeve crnogorske vlade da …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *