Monstat: Cijene porasle 2,4 odsto

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena u junu su u odnosu na maj bile u prosjeku više za 0,2%, pokazuju podaci Monstata.

Potrošačke cijene su u junu u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku bile više za 2,4%.

Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena usluga smještaja, zatim goriva i maziva za motorna vozila, te mesa, mlijeka, sira i jaja, usluga ishrane u ugostiteljstvu, šećera, džema, meda, čokolade i slatkiša, kao i farmaceutskih proizvoda, hljeba i žitarica.

“Potrošačke cijene u periodu januar – jun 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 1,2%”, navodi se u izvještaju potrošačkih cijena za jun ove godine.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u junu je u odnosu na prethodni mjesec zabilježen rast cijena u grupama: Hoteli i restorani (4,1%), Prevoz (0,7%), Zdravlje (0,4%), te Rekreacija i kultura (0,4%). Slijede Alkoholna pića i duvan (0,2%), Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%), kao i Hrana i bezalkoholna pića (0,1%) i ostala dobra i usluge (0,1%).

Pad cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (-1,2%), Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,6%) i Komunikacije (-0,1%), dok se cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu bitnije mijenjale.

Check Also

Top 10 najvećih kompanija u Indiji

Kada je Indija bila domaćin 13. samita BRICS-a u septembru 2021., bila je šesta po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *