EPCG će tražiti dozvolu za mini-hidroelektranu na vještačkoj akumulaciji Otilovići

Višedecenijska priča oko izgradnje mini hidroelektrane na vještačkoj akumulaciji Otilovići, prema tvrdnjama izvršnog direktora Elektroprivrede (EPCG) Nikole Rovčanina konačno bi trebalo da bude realizovana. Rovčanin je “Dan”-u pojasnio da vještačka akumulacija u Otilovićima premašuje potrebe vodom za Termoelektranu i u takvim okolnostima prostora za mini-hidroelektranu ima i neophodno je graditi.

Rovčanin je podsjetio da je brana narijeci Ćehotini, visine od 59 metara, sagrađena još daleke 1982. godine, da je tom prilikom stvorena akumulacija od 18 miliona kubika vode i da je sada potrebno na već postojećoj akumulaciji izgraditi mini-hidroelektranu, koja će donositi godišnju dobit i do milion eura.

-Ovo je šteta za grad, šteta za državu da ovdje nema jedna mala hidroelektrana. Priča o tom projektu traje od kada je izgrađena ova brana, a ona je izgrađena 1982. godine. Ova hidroelektrana bi mogla da proizvodi oko 13 gigavat-sati električne energije godišnje. Pretvoreno u novac, to bi, po sadašnjim cijenama, iznosilo oko 700 hiljada, a možda i do milion eura, kazao je Rovčanin i dodao da to najbolje pokazuje koliko je propušteno da se zaradi zbog toga što nije izgrađena mHE Otilovići.

Istakao je da će u nared nom periodu razgovarati s predstavnicima Vlade oko odobrenja izgradnje mini-hidroelektrane, s obzirom na to da je trenutno na snazi zabrana izgradnje novih mHE.

-Imamo moratorijum Vlade na izgradnju malih hidroelektrana. Međutim, trebalo bi da bude razumijevanja da se mHE Otilovići izuzme iz toga, imajući u vidu da izgradnja te elektrane ne utiče na životnu sredinu, jer tu već postoji objekat koji treba da se dopuni određenim mašinskim djelovima za proizvodnju električne energije. Kao izvršni direktor, u skladu sa svojim nadležnostima, pokrenuću inicijativu prema nadležnom ministarstvu, odboru direktora i prema skupštini akcionara, da se krene s ovom investicijom. Mis lim da je šteta za grad i šteta za državu da nemamo na ovom mjestu jednu mini-hidroelektranu, kazao je Rovčanin.

(Opširnije u današnjem “Dan”-u)

Check Also

Povodom Dana nezavisnosti neradni 21, 22. i 23. maj

Povodom predstojećeg državnog praznika Dana nezavisnosti, u Crnoj Gori će tri dana biti neradna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.