Vlada odobrila kupovinu aviona Embraer za više od 5,36 miliona dolara

Vlada je usvojila je Informaciju o kupovini vazduhoplova tipa Embraer 190-200 za potrebe kompanije To Montenegro d.o.o.

“Imajući u vidu da je Montenegro Airlines u prekršaju po Ugovoru o zajmu sa BNDES-om i Ugovoru o zakupu aviona sa MALL i da je u stečaju a da se avion Embraer reg.oznaka 40- AOC nalazi na aerodromu Podgorica i da postoji obaveza zaštite, održavanja i osiguranja navedenog aviona, krajem januara 2021.godine započeti su pregovori sa BNDES o sticanju vlasništva na predmetnom avionu, odnosno otkupu ovog aviona”, saopšteno je iz Vlade.

Montenegro Airlines, kako navode, zbog svoje insolventnosti nije bio u mogućnosti da ispuni obaveze po osnovu ugovora.

Početkom aprila 2021. godine, brazilski tim je dostavio predlog po kome je Brazilsko ministarstvo ekonomije spremno da prihvati iznos od dolara 4,99 miliona sa pripadajućim troškovima kamate, za sticanje vlasništva nad avionom i murno rješavanje problema. U skladu sa tim, Vlada je, u svojstvu jedinog osnivača društva „ToMontenegro“ DOO Podgorica, odobrila Društvu kupovinu aviona Embraer za ukupan iznos od 5.360.510 dolara (plativih u eurima po kursu na dan uplate), čija će se isplata izvršiti iz sredstava osnivačkog kapitala „ToMontenegro“ DOO.

Ocijenjeno je posebno značajnim što će sticanjem vlasništva na avionu za iznos od 4,99 miliona vazduhoplov ostati u vlasništvu i posjedu crnogorske kompanije, dok bi reisporuka aviona uz plaćanje troškova od oko dolara 6 miliona Država izgubila avion i kojem su uložena značajna sredstva.

Check Also

Isplata dividende akcionarima Telekoma počinje u srijedu

Na Redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, održanoj 23. juna, odlučeno je da se dio dobiti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *