Kompanija iz Emirata kupuje akcije Glavnog grada u Novom duvanskom

Firma Grand international F2 LLC iz Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima juče je jedina predala ponudu za kupovinu 2.021.816 akci ja Glavnog gradau Novom duvanskom kombinatu (NDKP) za iznos od 2.021.816 eura.

– Glavni grad je vlasnik 2.021.816 akcija nominalne vrijednosti jedan euro. Rok za dostavljanje ponuda bio je 15 dana od dana objavljivanja poziva. Akcije se ne mogu prodati ispod nominalne vrijednosti. Pristigla je samo jedna ponuda koja je predata 8. juna 2021. godine. Ponuda je dostavljena za kupovinu svih akcija Glavnog grada po cijeni od euro. U rokovima koji su predviđeni Odlukom o prodaji akcija i javnim pozivom vrednovaćemo ponude, utvrditi rang-listu i objaviti je na internet stranici Glavnog grada, saopštio je Vuksan Vuksanović, glavni administrator Glavnog grada na otvaranju ponuda.

Na ovaj način Glavni grad će, kao manjinski akcionar, definitivno ostati bez udjela u ovoj fabrici. Prodaju akcija odobrila je Skupština Glavnog grada na plenumu 4. maja. Ranije je sekretar za finansije Snežana Popović objasnila da je Glavni grad vlasnik 8,69 odsto akcija u Novom duvanskom kombinatu, te da je odlukom navedeno da se prodaju sve te akcije.

– Ugovor o dokapitalizaciji je važio do 15. marta 2019. godine, do kada je i investitor ispunio sve ugovorene obaveze. Ukupna vrijednost investicije, koja je realizovana po osnovu ugovora o dokapitalizaciji, nezavisni procjenjivač je utvrdio u iznosu od 20,5 mi liona eura. Komp letan iznos investicionog ulaganja konvertovan jeu kapital društva 2019. godine i Grand international FZ LLC postao je punopravni vlasnik 20.550.928 akcija Novog duvanskog kombinata AD Podgorica piše u izvještaju menadžmenta kompanije za prošlu godinu.

(Opširnije u današnjem “Dan”-u)

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.