CRBC dužan da sanira oštećene lokalne puteve

Glavni izvođač radova na autoputu Bar Boljare kineska kompanija CRBC, shodno Ugovoru o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac Mateševo, ima obavezu da djelove regionalnog puta R-13, kao i lokalne puteve koje je koristio kao pristupne puteve za potrebe izgradnje autoputa, a koji su oštećeni usljed većeg obima teškog saobraćaja, sanira i vrati u prvobitno stanje, tvrdi ministar kapitalnih investici ja Mladen Bojanić.

Da su lokalni putevi praktično uništeni zbog brojnih teških kamiona koji su tuda prolazili sa materijalom koji je korišćen za potrebe izgradnje autoputa, ukazivali su ranije mještani vasojevičkih sela. O tome je pisao i dnevni list “Dan”. Mještani, koji su organizovali i protestne skupove, u više navrata su tražili pomoć od Glavnog grada i nadležnog ministarstva, ali odgovorom nijesu nezadovoljni. Iz Glavnog grada im je saopšteno da putni pravac od Opasanice do Uvača nije u njihovoj nadležnosti. Bojanić je pojasnio i čija je obaveza saniranje pričinjene štete.

Veza dionice Smokovac Mateševo, autoputa Bar Boljare na teritoriji Opštine Kolašin izvedena je preko petlje Mateševo kao direktna veza na regionalni put R-13 Bioče Mateševo Kolašin, odnosno u nastavku na magistralni put M-2 Podgorica Kolašin. Prepoznajući značaj ovog putnog pravca, kao veze autoputa i magistralnog puta Podgorica Kolašin, i očekujući znatno većiobim saobraćaja u cilju protočnosti saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju pristupilo se izradi glavnog projekta rekonstrukcije određenih dionica na ovom putnom pravcu. To je urađeno kroz izradu dva glavna projekta.

Prvi glavni projekat izrađen je od strane izvođača radova, CRBC i revidovan od strane Državne komisije za reviziju tehničke dokumentacije i predstavlja rekonstrukciju regionalnog puta R-13 u dužini od 1,4 km (lokacija od pristupa na petlju Mateševo do naselja Mateševo). Drugi glavni projekat tretira rekonstrukciju regionalnog puta R-13 od naselja Mateševo do veze sa magistralnim putem M-2 Podgorica – Kolašin. Iako postojećim putem R-13, saobraćaj koji se uključuje ili isključuje na autoput preko petlje Mateševo može da se odvija iz razloga što postojeći putni pravac ima ograničene elemente puta (radijus krivina, širina kolovoza, širina mostova i slično). U najskorije vrijeme će se pristupiti rekonstrukciji predmetnog puta.

Takođe, pored rekonstrukcije regionalnog puta, a što je nadležnost Uprave za saobraćaj, izvođač radova CRBC shodno ugovoru o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac Mateševo ima obavezu da djelove regionalnog puta R-13, kao i lokalne puteve koje je koristio kao pristupne puteve za potrebe izgradnje autoputa, a koji su oštećeni usljed većeg obima teškog saobraćaja, sanira i vrati u prvobitno stanje – nevo je Bojanić u odgovoru na poslaničko pitanje Vladimira Martinovića (Demokrate), u vezi izgradnje pristupnog puta od Kolašina do početka autoputa u Mateševu.

Izvor: Dan

Check Also

Svjetski ekonomski forum u Davosu u januaru 2022.

Svjetski ekonomski forum (WEF) trebalo bi da se održi u švajcarskom planinskom odmaralištu Davos sljedeće …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *