Stranac vlasnik najvećeg depozita od 23,6 miliona eura

Ubankama na kraju marta su 62 građanina imala više od milion eura, saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke (CBCG). Vlasnik najvećeg depozita od 23,6 miliona eura je stranac.

Broj milionera u Crnoj Gori isti je kao u martu prošle godine, dok je u odnosu na oktobar 2020. manji za jedan, dok je depozit najbogatijeg dupliran.

Struktura

Sa jednim do pet miliona eura raspolaže 59 milionera. Dva milionera na računima imaju pet do deset miliona, dok samo jedan ima više od deset miliona eura. Većina milionera su stranci. Oni su vlasnici 34 milionska računa, a 28 milionskih depozita pripada našim građanima. Prema zakonu o bankama, imena vlasnika bankovnih računa se ne objavljuju.

Građani su na kraju marta u bankama imali 1,8 milijardi eura, a štednja je u prošloj godini povećana 70,4 miliona. Od toga domaćim građanima pripada 1,29 milijardi, dok je na računima stranaca 509,6 miliona eura.

Povećanju štednje u godini pandemije korona virusa najviše su doprinijeli nerezidenti. Oni su u septembru prošle godine u ovdašnjim bankama imali 447 miliona, što je 62 miliona eura manje nego na kraju prvog kvartala ove godine. Znatno manje od nerezidenata, ali ne i zanemarljivo, štednju su uvećali naši građani, koji su svoje depozite povećali za deset miliona eura.

Firme

Zanimljivo je da je najveći depozit fizičkog lica od 23,6 miliona eura na kraju marta bio veći od najvećeg pojedinačnog depozita neke kompanije koji je iznosio 22,1 milion. To ranije nije bio slučaj, već su firme prednjačile sa novcem ušteđenim u bankama.

Posljednjeg dana prvog kvartala depozit od milion eura i više u bankama imalo je 246 firmi. Od toga je pet preduzeća raspolagalo sa novčanim sredstvima od 21,4 do 22,1 milion eura.

– Ukupan iznos depozita ovih pet kompanija iznosi 108,8 miliona eura. Ne raspolažemo zvaničnim podatkom o djelatnostima kojima se one bave – precizirali su u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Depozit veći od pet miliona eura ima 50 kompanija, a više od deset miliona njih 24.

Privrednici su na kraju marta u bankama ukupno deponovali 1,75 milijardi eura.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Sajam obrazovanja u inostranstvu u organizaciji Agencije ISEM

Agencija International Student Exchange Montenegro (ISEM) iz Podgorice sada već tradicionalno organizuje 6. Sajam obrazovanja …

Leave a Reply

Your email address will not be published.