Drugi „Dan sa investitorima“ Crnogorskog Telekoma 28. aprila

Crnogorski Telekom će u srijedu, 28. aprila 2021. godine u 15:00 časova organizovati još jedan „Dan sa investitorima“, na kojem će akcionarima i investitorima predstaviti poslovne rezultate kompanije iz prvog kvartala ove godine, planove i očekivanja za 2021, dok će predstavnici menadžmenta kompanije odgovoriti na pitanja koja se tiču poslovnih procesa i strateških odluka u kompaniji.

Telekom je prvi „Dan sa investitorima“ organizovao u februaru, kada su zainteresovanim akcionarima i novinarima predstavljeni rezultati iz 2020. i strategija za 2021. godinu, dok je u martu održana vanredna Skupština akcionara, na kojoj je donijeta Odluka o isplati dijela zadržane dobiti, i imenovan novi Odbor direktora kompanije.

Ovaj kontinuitet u komunikaciji sa akcionarima, investitorima i javnošću naišao je na dobar prijem kod zainteresovanih strana, što potvrđuje da transparentnost u radu i donošenju odluka treba da bude osnovni princip poslovanja svih kompanija u  Crnoj Gori, ističe Pavle Đurović,  direktor Sektora za korporativne i pravne poslove i sekretar Telekoma.

„Sastanke poput ovog koji organizujemo drugi put ove godine koristimo kako bismo učvrstili povjerenje između kompanije i investitora i akcionara, jer samo na taj način Telekom može da posluje stabilno i na zadovoljstvo prije svega korisnika i poslovnih partnera, ali i manjinskih akcionara, većinskih vlasnika i menadžmenta“, zaključuje Đurović.

Iz Telekoma pozivaju zaniteresovane akcionare i investitore da se do ponedjeljka, 26. aprila, do kraja radnog vremena, prijave na e-mail [email protected], kako bi dobili pozivnicu sa linkom putem kojeg će moći da se registruju i prate prezentaciju.

U naslovu e-maila potrebno je istaći „Prijava za 2. ‘Dan sa investitorima’ Crnogorskog Telekoma“, a u tekstu ime i prezime, zanimanje i informaciju da li je riječ o vlasnicima akcija Telekoma, kao i e-mail adresu za kontakt. „Dan sa investitorima“ održaće se putem platforme Cisco Webex, a prijavljeni će dobiti uputstvo za pristupanje sastanku zakazanom za 28. april. Broj mjesta je ograničen, u skladu sa tehničkim mogućnostima Webex platforme.

Check Also

Norveška vlada traži 49 milijardi dolara iz stabilizacionog fonda

Norveška bi ove godine trebalo da povuče gotovo 50 milijardi dolara iz državnog stabilizacionog fonda …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *