Imenovani vršioci dužnosti generalnih direktora šest direktorata u Ministarstvu ekonomskog razvoja

Na današnjoj sjednici Vlade imenovani su vršioci duznosti direktora 6 direktorata u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

Za VD direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu imenovana je Aleksandra Gardašević-Slavuljica, magistar ekonomskih nauka, sa akademskim iskustvom sa UCG i Washington DC-a. Ona je radila u prestižnim inostranim i domaćim kompanijama u oblasti turizma, a dvije godine je pokrivala funkciju ekonomskog savjetnika u Vladi Republike Sejšeli. Obavljala je i poslove u oblasti marketinga u AGS Marketing Consulting-u i Montenegro Airlines-u. Članica je izvršnog odbora World Tourism Network (Svjetske turističke mreže) i predsjednica WTN-a za Balkan, gdje se bavi oporavkom turizma i saobraćaja od posljedica Covid-19, kao i stvaranjem uslova za održivi turizam u post Covid-19 eri.

Za VD direktora Direktorata za unutrašnje tržište i konkufminarenciju imenovan je Veselin Koprivica, diplomirani pravnik koji tokom svog bogatog tridesetogodišnjeg profesionalnog iskustva bio na vodećim pozicijama u privatnim i državnim kompanijama i institucijama. Od 2001. do 2008. godine bio je direktor Direkcije za regulativu, licenciranje i kontrolu platnog prometa Centralne banke Crne Gore, nakon čega je pokrivao rukovodeće pozicije u bankarskom sektoru. Pohadjao je brojne obuke u inostranstvu (Slovenija, Njemačka, Austrija, Rusija, VB i SAD). Redovno objavljuje članke koji se tiču pravnih i finansijskih pitanja.

Za VD direktoricu Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom je izabrana Jelena Janković, koja je zvanje magistra ekonomije stekla na Staffordshire univerzitetu u Velikoj Britaniji. Radila je u Institutu za strateške studije i prognoze i Sektoru za istraživanje i statistiku Centralne Banke Crne Gore, zatim u Londonu kao istraživački analitičar u Maxwell Drummond International-u i u GFI Securities – Inter Dealer Broker. Od 2008. godine je bila zaposlena u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, a od 2010. obavljala poslove Višeg savjetnika izvršnog direktora za poslovanje korporativnog sektora u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Nakon toga je radni angažman nastavila u UNDP kao konsultant.

Za VD direktoricu Direktorata za industrijski i regionalni razvoj imenovana je Renata Milutinović, magistar ekonomskih nauka koja je već 13 godina zaposlena u ministarstvu ekonomije u sektoru za industrijski razvoj, gdje je radila na poslovima izrade planova, programa, strategija i studija iz oblasti industrije u zvanju samostalni savjetnik II i I. Od 2017. godine obavlja poslove načelnice Direkcije za industrijski razvoj. Šef je radne grupe za pregovaračko poglavlje 6 – Privredno pravo. Tokom dosadašnje karijere pohađala je mnogobrojne kurseve iz oblasti industrijskog razvoja i ekonomske politike, među kojima su najznačajniji specijalistički kursevi u SAD-u, Francuskoj, Austriji, Belgiji, itd.

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rad i zapošljavanje imenovana je Jevrosima Pejović, diplomirani psiholog. Tokom svoje radne karijere obavljala je poslove u oblasti socijalne zaštite, a od 2014. godine je zaposlena u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore gdje je radila na kreiranju i izvođenju programa profesionalne orijentacije i psiho socijalne podrške; kreiranju i praćenju politika i programa za mlade u oblasti zapošljavanja; te kreiranju mjera i programa aktivne politike zapošljavanja za teže zapošljive kategorije. Usavršavala se u Americi na „Community Solutions Program“ u Washington DC-u, zatim „Presidential Precinct Leadership Program“ u Charlottesville i na „Community Leadership Institute, Executive and Professional Education“ na George Mason University, Virginia. Dobitnica je stipendije Vlade Austrije za realizaciju istraživanja (OeAD-GmbH) na Univerzitetu Sigmund Frojd u Beču. Usavršavala se u Nacionalnoj agenciji za zapošljavanje Austrije.

Direktorat za investicije u turizmu preuzeće Marko Vukašević, diplomirani ekonomista koji je svoje profesionalno iskustvo započeo u Ministarstvu finansija u sektoru za finansijski sistem, međunarodnu ekonomiju i EU integracije. Od 2013. godine bio je načelnik službe za materijalno finansijske i računovodstvene poslove u Ministarstvu finansija dok od 2016. godine rukovodi i koordinira aktivnostima u vezi sa realizacijom prioritetnih projekata u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Vlada Crne Gore se od početka zalaže za depolitizovanu i profesionalnu javnu upravu, pa su i ova kadrovska rješenja odabrana u jednom transparentnom procesu, uz kriterijume profesionalnosti, nepristrasnosti i meritokratije. Stručnost, posvećenost i rad moraju biti na prvom mjestu, a Ministarstvo ekonomskog razvoja će nastaviti da u skladu sa kadrovskim planom i odobrenim sredstvima sprovodi tansparentne javne konkurse čiji će cilj biti selekcija najkvalifikovanijeg i najstručnijeg kadra. Tako odabrani kadar pomoći će nam da imamo efikasniju javnu upravu i da se skoncentrišemo na upotrebu znanja i ekspertiza u zahtijevnim unutrašnjim i spoljno – političkim procesima, sa posebnim akcentom na proces pridruživanja Evropskoj uniji i obezbjeđivanje kvalitetnijeg života svih građana i građanki.

Izvor: Vijesti

Check Also

Udruženje preduzetnica Crne Gore organizuje Internacionalnu konferenciju “MOĆ ŽENE“

Udruženje preduzetnica Crne Gore organizuje Internacionalnu konferenciju “MOĆ ŽENE“, tema konferencije: „Mediji i uloga medija …

One comment

  1. Moze li se znati plata ovim VD Direktorima?

Leave a Reply

Your email address will not be published.