Gasi se CEAC

Centralno-evropska aluminijumska kompanija (CEAC), nekadašnji vlasnik Kombinata aluminijuma (KAP) i Rudnika boksita je u procesu likvidacije.

To je saopšteno u Privrednom sudu na prošlosedmičnom ročištu po tužbi bivšeg radnika Boksita Raša Čivovića protiv kompanija ruskog biznismena Olega Deripaske Shasta Universal INC i CEAC holding ltd, kao i Rudnika boksita.

I u kiparskom registru kompanija, piše da je CEAC od 14. decembra prošle godine u procesu dobrovoljne likvidacije povjerilaca (Creditors’ Voluntary Winding Up).

Čivović je 2014. tužio Boksite jer mu je onemogućeno da dobije otpremninu od 29,9 hiljada eura.

Tužio je i Deripaskine kompanije Shasta Universal registrovanu na Britanskim djevičanskim ostrvima i CEAC, kojima osporava prijavljeno potraživanja od Boksita, od 22 miliona eura.

Čivović kaže da je stečajna uprava priznala potraživanja 2013. a dokumentaciju je dobila tek 2019.godine.

“CKB je uvela stečaj u Boksite 2013. zbog duga od 1,5 miliona, a preko njihovih računa su išle uplate ‘Shaste’, pa što nijesu dug skinuli?”, pita Čivović.

Početkom ove godine je Apelacioni sud ukinuo presudu Privrednog prema kojoj je Čivović izgubio spor protiv Shaste Universal i CEAC-a. Predmet je vraćen Privrednom sudu na ponovno odlučivanje.

Na ročištu održanom prošle sedmice punomoćnik CEAC-a i Boksita je, kako piše u zapisniku, dostavio generalno punomoćje za zastupanje „tuženog II reda sada u likvidaciji“. Tuženi drugog reda je CEAC.

Sud je donio rješenje kojim nalaže punomoćniku drugotuženog da do sljedećeg ročišta dostavi izvod iz registra organa upisa drugotuženog u vezi sa statusom i ovlašćenjem a u vezi sa dostavljenim punomoćjem.

Čivović je “Vijestima” rekao da je podnio zahtjev za izuzeće postupajućeg sudije Borjanke Zogović i predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića. On je 22. marta podnio krivičnu prijavu protiv svih aktera u ovom postupku uključujući postupajuću sudiju.

“Budući da je podnijet zahtjev za izuzeće postupajućeg sudije i predsjednika suda, sudija će nakon dobijanja podneska tužioca od parnične pisarnice uz prethodnu izjavu sudije spise predmeta dostaviti na dalje odlučivanje”, piše u zapisniku.

Ročište je, kako je navedeno, odloženo, a stranke će biti obaviještene o održavanju novog ročišta i zahtjevu tužioca za izuzeće predsjednika suda i sudije.

Deripaska je, preko svojih kompanija, upravljao KAP-om i nikšićkim Rudnicima boksita od 2005. do 2009. na osnovu većinskog vlasništva, a od tada do uvođenja stečaja 2013, sa 29,36 odsto akcija koliko je imala i Vlada, na osnovu Ugovora o poravnanju kojim mu je Vlada prepustila upravljanje.

Izvor: Vijesti

Check Also

Da li “stalni sezonac” može da riješi problem zapošljavanja u turizmu

Zavod za zapošljavanje Crne Gore podržaće stalne sezonce, a to su lica koja bi radila …

Leave a Reply

Your email address will not be published.