Adriatic properties u godini krize imao gubitak od 8,8 miliona eura

Pandemija Covid-19 se ekstremno odrazila na turističku privredu. Kompanija Adriatic properties je zabilježila ukupan gubitak u iznosu od 8,8 miliona eura u 2020. Godini, saopšteno je iz Adriatic propertiesa.

“Ono što se prvo ističe, prilikom pregleda finansijskih iskaza, je pad prihoda za ogromnih 76 odsto, odnosno za iznos preko 10 miliona eura. Naime, ukupni prihodi od prodaje su sa 13 miliona iz 2019. godine pali na tri miliona eura tokom 2020. godine”, naveli su iz kompanije.

U Adriatic propertiesu naglašavaju da su najveći troškovi po navedenim iskazima kamate na zajmove, kao i troškovi amortizacije koji zajedno prelaze iznos od 6,7 miliona eura, dok troškovi zarada, poreza i doprinosa na zarade, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 1,6 miliona eura.

“U toku 2020. godine, a zbog ogromne krize koja se desila, kompanija Adriatic properties se obraćala zakupodavcima da joj se odobre određeni popusti prilikom obračuna zakupa za 2020. godinu”, kažu u toj kpmaniji.

Nažalost, napominju, da iako je cijeli svijet gledao na koji način da smanji namete i dažbine privrednicima kako bih ih sačuvao, Adriatic properties-u, možda jedinom privrednom društvu u Crnoj Gori, nije odobren nikakav popust na zakup državne imovine.

“Tako da smo i pored ogromne krize i problema u poslovanju izmirili sve svoje finansijske obaveze za zakup kompleksa Svetog Stefana i Miločera prema državnim preduzećima u iznosu od 1,5 miliona eura. Izmirene su i sve obeveze prema Poreskoj upravi i već dugi niz godina kompanija Adriatic properteis se nalazi na bijeloj listi poreskih obveznika”, tvrde u Adriatic propertiesu.

Iz kompanije poručuju da je očigledno da ako se ponovi još jedna slična sezona cjelokupan crnogorski turistički sektor bi se suočio sa nesagledivim posljedicama.

Izvor: CdM

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.