Deficit budžeta u januaru 39 miliona

Državni budžet je u januaru prihodovao 88,6 miliona eura, dok su istovremeno rashodi bili 127,4 miliona pa je deficit iznosio 39 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Od poreza u januaru naplaćeno je 67,4 miliona eura, 1,3 miliona više od plana, ali i šest miliona manje od naplate u januaru prošle godine, pišu Vijesti.

Najveći pad bio je kod prihoda od poreza na dodatu vrijednost (PDV) sa 47,8 na 44,1 milion, kao i kod akciza sa 18,1 na 16,4 miliona eura.

Od doprinosa za zarade u januaru je naplaćeno 15,9 miliona eura, što je 100 hiljada EUR više nego u istom mjesecu prošle godine, ali i 400 hiljada manje od plana za prvi mjesec u ovoj godini.

Na tekuće izdatke je u januaru potrošeno 51,2 miliona eura što je 2,5 miliona manje nego u istom periodu prošle godine, ali i 19 miliona eura manje od plana.

Na bruto zarade isplaćeno je 40,6 miliona eura ili 400 hiljada manje nego u istom mjesecu prošle godine. Na ostala lična primanja je od planiranih 1,1 milion potrošeno svega 100 hiljada, na rashode za materijal umjesto 2,6 miliona otišlo je 600 hiljada, na rashode za usluge je od planiranih 6,5 miliona isplaćeno 1,1 milion, za tekuće održavanje je umjesto dva miliona potrošeno 200 hiljada, za kamate je plaćeno 7,6 miliona, što je 300 hiljada manje od plana.

Za rentu je od planiranih 900 hiljada potrošeno nula eura, za subvencije 300 hiljada od planirana četiri miliona, a za ostale tekuće izdatke je otišlo 800 hiljada dok je plan bio 4,3 miliona eura.

Za socijalnu zaštitu potrošena su 43,8 miliona, isto kao i prošle godine ali 5,3 miliona manje od plana. Na transfere institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru utrošeno je 12,4 miliona eura, što je 11 miliona manje nego prošle godine, kao i 8,7 miliona manje od plana. Na kapitalne izdatke isplaćeno je 11,6 miliona eura što je 7,4 miliona više nego prošle godine, a 3,7 miliona manje od plana.

Za državne garancije je isplaćeno 3,8 miliona eura, što se odnosi na pad rate za Crnogorsku i Barsku plovidbu.

Check Also

Telekom: Najzadovoljniji korisnici, rast prihoda i 80 odsto veća dobit

Crnogorski Telekom je u prvoj polovini 2021. godine postigao najveće zadovoljstvo korisnika na tržištu telekomunikacija …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *