Tržište telekomunikacija na kraju 2020. godine: Mtel i dalje lider, Crnogorski telekom bilježi rast broja korisnika

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavila je najnoviji izvještaj o stanju tržišta elektronskih komunikacija za decembar 2020. godine.

Na kraju decembra 2020. godine broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori iznosio je 1.080.089 što odgovara penetraciji od 174,20%. U odnosu na prethodni mjesec broj korisnika mobilne telefonije je manji za 0,18%, a u odnosu na isti period prošle godine broj korisnika je manji za 6,16%.

Zanimljivo je da je ovo prvi pad broja korisnika mobilne telefonije u posljednjih 9 godina!

Od ukupnog broja korisnika 57,89% (625.217) su postpaid korisnici, dok je prepaid korisnika 42,11% (454.872).
Ove cifre potvrđuju nastavak rasta broja postpaid korisnika iz godine u godinu, uz istovremeno smanjenje broja prepaida u svim mrežama.

Od ukupnog broja 1.080.089 korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori, najviše korisnika imao je mobilni operator Mtel 376.866 korisnika, Crnogorski Telekom 362.489 a Telenor 340.734 korisnika ili procentualno: Mtel 34,89%, Telekom 33,56% i Telenor 31,55%.

Ove cifre na godišnjem nivou odslikavaju ukupno smanjenje broja korisnika mobilne telefonije za preko 70 hiljada ili po kompanijama:

  • Mtel – smanjenje broja korisnika za 21.191,
  • Crnogorski Telekom – smanjenje broja korisnika za 12.429,
  • Telenor – smanjenje broja korisnika za 37.289.

Kada je u pitanju relativna promjena u učešću u ukupnom broju korisnika po kompanija, Crnogorski Telekom i Mtel su povećali svoje učešće na uštrb najvećeg smanjenja broja korisnika Telenora, pa su tako osnažili udio za 0,99 odsto i 0,31 odsto ponaosob. Učešće postpaid i prepaid korisnika, kao i učešće pojedinih operatora mobilne telefonije u ukupnom broju korisnika prikazani su na sljedećim graficima:

Od ukupnog broja 625.217 postpaid korisnika Telekom je imao 245.825, Mtel 210.379, Telenor 169.013, a od ukupnog broja 454.872 prepaid korisnika Telenor je imao 171.721, Mtel 166.487, a Telekom 116.664.
Odgovarajući nivoi učešća prema broju prepaid i postpaid korisnika mobilnih operatora u procentualnom iznosu su prikazani na sljedećim graficima:

Kada je u pitanju segment POSTPAID korisnika, ukupan broj pretplatnika se maltene udvostručio u posljednjih 7 godina, a rast pretplatnika u ovom dijelu potvrđen je i tokom protekle godine.
Najveće učešće u segmentu i dalje drži Crnogorski telekom sa skoro 246 hiljada aktivnih kartica (5 hiljada više u odnosu na 2019.godinu) ili 39,32 odsto svih postpaid korisnika, a slijedi ga Mtel sa 33,65 odsto ili 210 hiljada postpaid kartica što je za 10 hiljada više u odnosu na godinu ranije. Telenor je 2020. godinu završio sa skoro 170 hiljada aktivnih postpaid kartica, što je maltene identičan broj kao i godinu ranije.

Kada posmatramo PREPAID segment, broj aktivnih kartica je manji za čak 90 hiljada brojeva!
Vodeću palicu u ovom segmetntu i dalje drži Telenor koji ipak ima 37 hiljada manje registrovanih kartica nego 2019.godine, slijedi ga Mtel koji je ugasio 36 hiljada prepaid kartica u odnosu na godinu ranije, dok Crnogorski telekom bilježi 17 hiljada manje prepaid korisnika na kraju 2020.godine nego li godinu ranije.

Sljedeći grafici pokazuju procentualno učešće prepaid i postpaid korisnika u ukupnom broju korisnika, po operatorima na kraju 2020.godine.

 

Ukupan broj priključaka FIKSNE telefonije na kraju decembra iznosio je 191.768 (314 priključaka, odnosno 0,16 % manje nego u novembru).
U odnosu na isti period prošle godine broj korisnika fiksne telefonije je veći za 1,91%.
I dalje je vidljiv trend smanjenja broja korisnika fiksne telefonije Crnogorskog Telekoma, kao i istovremeno jačanje ostalih kompanija u ovom segmentu.

Od ukupnog broja priključaka fiksne telefonije na kraju 2020. godine Crnogorski Telekom je imao 103.304 (godinu ranije – 108,636,), M:Tel 70.165 (2019. – 61.983 korisnika), Telemach 16.140 (2019. – 15.726 korisnika), a Telenor 2.159 priključka (2019. – 1.830 korisnika).
Procentualno učešće operatora fiksne telefonije na kraju decembra 2020. i na kraju decembra 2019. godine prikazani su na sljedećim graficima:

Check Also

U Herceg Novom do sada ostvareno 86 odsto turističkog prometa

U Herceg Novom trenutno boravi 27.766 gostiju i upoređujući sa istim datumom iz 2019. to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *