Colliers: Cijene stanova u Crnoj Gori stabilne

Colliers International Crna Gora je već sedmu godinu za redom odradio istraživanje tržišta nekretnina – stambenih prostora u tržišno aktivnim zonama  – zonama kupoprodaje stambenih prostora u Crnoj Gori.

Zaključak istraživanja je da su cijene ove vrste nekretnina stabilne u poređenju na prethodni period.

Tržište novosagrađenih stambenih nekretnina je relativno stabilno u predmetnom periodu na osnovu naznačenog perioda, sa zabilježenim razlikama intenziviranja gradnje u pojedinim dijelovima Crne Gore, kakav je osim Podgorice i Budve svakako i Ulcinj, navode iz Colliersa.

Istraživanjem nijesu obuhvaćeni luksuzni rizort projekti poput Porto Montenegra, Luštica Bay, Porto Novi, Dukley Gardensa i slični koji su posmatrani kao specijalna zona, takođe istraživanjem nijesu obuhvaćeni projekti koji su ušli u program ekonomskog državljanstva, kao ni objekti kolektivnog stanovanja koji su građeni pod subvencionisanim uslovima, gdje su lokalne uprave odlučile da zemljište daju besplatno i oslobode plaćanja komunalija sindikalne organizacije, jer te cijene ne odražavaju tržišna kretanja.

Generalni zaključak istraživanja

Zaključak Colliers International Crna Gora je da cijene kvadrata u Crnoj Gori, za stambene nekretnine zavise prvenstveno od regije u kojoj se grade objekti, potom od lokacije u gradovima, kao i od kvaliteta gradnje, odnosno stepena opremljenosti. Istraživanjem je obuhvaćena cijela Crna Gora, gdje je konstatovano da se osim primorske regije i centralne, na sjeveru Crne Gore gradi manje, gdje pojedine zone nijesu tržišni aktivne.

“Opsežnim istraživanjem, na gotovo cjelokupnom uzorku objekata novogradnje u Crnoj Gori, u zonama gdje je uzorak bio reprezentativan, konstatovani su indeksi promjene cijena stambenih prostora u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, a koja je upotrebljiva i za prvi kvartal 2021. godine, nezavisno od pojave pandemije Covid_19 u martu mjesecu 2020. godine (prema preporukama RICS-a I TEGoVA-e), od kada na dnevnom nivou pratimo situaciju na tržištu. Trenutno se radi o relativno kratkom vremenskom intervalu, da bi moglo da se predvidi kretanje uticaja pandemije na tržište nekretnina, koja do sada nije značajno uticala na tržište stambenih nekretnina – stanova u intenzivnijem smjeru. Tokom istraživanja tržišta obuhvaćeni su i stambeni prostori starogradnje u opsezima kretanja cijena, u odnosu na sve potrebne karakteristika tih nekretnina u zavisnosti od stanja u kojima se nalaze”, navode iz Colliersa.

Zaključci istraživanja su sljedeći:

Podgorica – U KO Podgorica I i KO Tološi prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 1.472 €/m², dok je u KO Podgorica II 1.460 €/m². U KO Podgorica III prosječna postignuta cijena u novogradnji je 1.148 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u glavnom gradu ne bilježi promjenu indeksa za KO Podgorica III i iznosi 0.00 %, kao i za KO Podgorica II, dok je za KO Podgorica I i KO Tološi promjena indeksa +1.02%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Podgorica I i KO Tološi je 1.050 €/m², u KO Podgorica II 1.075 €/m² i u KO Podgorica III 850 €/m².

Ulcinj – U KO Ulcinjsko polje prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 990 €/m², dok je u KO Ulcinj 1.333 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Ulcinju, za ove dvije katastarske opštine je stabilan u poređenju sa prethodnim istraživanjem. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u opštini Ulcinj je 770 €/m².

Bar – U KO Novi Bar prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 1.412 €/m². U KO Sutomore nijesu identifikovani objekti novogradnje. Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Baru je u porastu za 0.55 %. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Novi Bar je 1.100 €/m², a u KO Sutomore 900 €/m².

Budva – U KO Budva prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 2.000 €/m², dok je u KO Bečići 2.088 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji bilježi pad indeksa za KO Petrovac, KO Sveti Stefan, KO Bečići i KO Buljarica I  od – 0.86 %, a za KO Budva, KO Maine i KO Prijevor I, pad od – 0.93%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Budva je 1.250 €/m², u KO Maine 1.000 €/m², u KO Prijevor I 950 €/m², u KO Bečići 1.200 €/m² i u KO Petrovac 1.250 €/m².

Tivat – U opštini Tivat prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 2.100 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Tivtu je iznosi 0.00 %. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Donja Lastva je 1.350 €/m², u KO Radovići 1.150 €/m², a u KO Tivat 1.250 €/m².

Kotor – U opštini Kotor prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 1.988 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Kotoru je u porastu za 0.63 %. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Dobrota I je 1.250 €/m², u KO Stoliv I i II 1.350 €/m², u KO Risan I 1.250 €/m², a u KO Škaljari I 1.250 €/m².

Herceg Novi – U opštini Herceg Novi prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 1.500 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Herceg Novom je stabilan u poređenju sa prethodnim istraživanjem, odnosno 0.00%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Herceg Novi je 1.450 €/m², u KO Topla 1.250 €/m², u KO Baošići, KO Kumbor i KO Đenovići 1.300 €/m², u KO Bijela 1,250 €/m², a u KO Kuti 1.100 €/m².

Cetinje – U prijestonici Cetinje prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 1.045 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji na Cetinju je stabilan u poređenju sa prethodnim istraživanjem i iznosi 0.00%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Cetinje I je 750 €/m².

Nikšić – U opštini Nikšić prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 804 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Nikšiću je stabilan u poređenju sa prethodnim istraživanjem i iznosi 0.00%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Nikšić je 600 €/m².

Bijelo Polje – U opštini Bijelo Polje prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 873 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Bijelom Polju je stabilan u poređenju sa prethodnim istraživanjem i iznosi 0.00%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Bijelo Polje je 670 €/m².

Berane – U opštini Berane prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 862 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Beranama je u porastu za 1.52 %. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Berane je 572 €/m².

Check Also

Polovni automobili postaju luksuz: Zbog visokih cijena i skupih kredita van domašaja većine kupaca

Visoke cijene i rastuće kamate izbacile su polovne automobile van domašaja sve većeg broja kupaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.