Budva

Spor oko garancije za WTE seli u Kotor

Vijeće Apelacionog suda sastavljeno od sudija Rama Strikovića, Nevenke Popović i Katarine Đurđić odbilo je žalbu Ministarstva finansija i potvrdilo rješenje Privrednog suda kojim se oglasilo nenadležnim u sporu države protiv budvanske opštine zbog 29,3 miliona eura plaćenih po aktiviranoj garanciji njemačkom WTE.

Prethodno je sutkinja Privrednog suda Milica Popović donijela ovu odluku nakon što je vijeće sudija Blaža Jovanića, Dragana Vučevića i Marine Đurović ukinulo njenu privremenu mjeru kojom je račun Opštine Budva bio u blokadi od kraja maja do kraja septembra prošle godine.

Odluku o nenadležnosti donijela je jer, kako je navela, nije riječ o privrednom sporu nastalom iz međusobnih poslovnih odnosa parničnih strana niti o sporu u kom se primjenjuje kompanijsko pravo.

Ministarstvo finansija je u žalbi tvrdilo drugačije, navodeći da je tužbom traženo da Opština državi nadoknadi 29,3 miliona eura plaćenih WTE angažovanom na projektu za otpadne vode na osnovu ugovora koji su sklopili sa ovom kompanijom 2009. Smatrali su da je riječ o sporu između pravnih lica nastalim u vezi realizacije kreditnog aranžmana za koji je nadležan Privredni sud.

Na nenadležnost Privrednog suda ranije je ukazivao i advokat opštine Vladan Bojić.

Check Also

Pandemija pogoršala fiskalnu poziciju

Fiskalna pozicija Crne Gore, koja je bila pogoršana i prije korona virusa, zbog velikih infrastrukturnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *