Prijavite se za besplatnu onlajn „Digitalnu akademiju: IKT alati i digitalne platforme za mala i srednja preduzeća u turizmu“

ICT Hub, zajedno sa partnerima JS Guru iz Bosne i Hercegovine i Digitalizuj.Me iz Crne Gore uz podršku USAID-a pozivaju vlasnike i/ili menadžere malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma u Crnoj Gori da se prijave na onlajn „Digitalnu akademiju: IKT alati i digitalne platforme za MSP u turizmu“. Digitalna akademija se u potpunosti realizuje onlajn i učešće je besplatno, a biće održana tokom tri dana – 17. i 24. februara i 04. marta preko Zoom platforme.

Učesnici iz Crne Gore se mogu prijaviti za onlajn Digitalnu akademiju popunjavanjem upitnika na adresi http://bit.ly/2LuDTn7. Rok za prijavu je 11. februar do 12h. Svi prijavljeni kandidati biće obaviješteni putem imejla o ishodu selekcije do 15. februara.

Digitalna akademija će odabranoj grupi od 15 predstavnika MSP-a iz Crne Gore iz oblasti turizma pružiti priliku da rade sa IKT ekspertima u jedinstvenom okruženju, fokusiranom na praktično znanje i razmjenu iskustva. Učesnici će putem interaktivnog predavanja i praktičnog rada u malim grupama uz mentorski rad i direktnu konsultaciju sa predavačima na licu mjesta, kao i domaćih zadataka i materijala za budući rad imati priliku da unaprijede svoje vještine i poslovanje. Digitalna akademija će trajati tri dana (17. i 24. februara i 04. marta), sa radnim danom do pet sati sa pauzama, u periodu od 10h do 15h. Između modula će biti razmak od po sedam dana da bi učesnici imali vremena da obrade primljeno znanje i da urade domaće zadatke. Program je dizajniran da kroz tri jednodnevna modula obradi niz značajnih tema i omogući sticanje znanja i vještina potrebnih kako bi MSP u turizmu unaprijedila svoje poslovanje i kako bi se prilagodila novonastalim promjenama na tržištu.

Glavni kriterijumi za odabir polaznika će biti motivisanost za pohađanje ovog programaosnovno postojanje preduzeća na Internetu (posjedovanje imejla, bar jednog profila na društvenim mrežama ili digitalnim platformama u turizmu) kao i da je prijavljeni/a vlasnik/ca ili na menadžerskim pozicijama i ima volju, sposobnost i viziju da prihvati važnost digitalnih vještina, savlada ih i prenese znanje dublje u svoje matične biznise. Učesnike će odabrati nezavisna komisija sačinjena od eksperata iz oblasti turizma i digitalnog marketinga. Polaznici koji uspješno završe program će dobiti digitalne sertifikate. Uslov za dobijanje sertfikata je aktivno učešće na sva tri dana trajanja Akademije.

Prošla godina je pokazala da je upotreba digitalnih alata u poslovanju malih turističkih ponuđača postala neophodnost koja često može da napravi razliku između opstanka i gašenja poslovanja. U prethodnim mjesecima, ICT Hub je realizovao istraživanje na temu “ICT alati u ruralnom, eko i avanturističkom turizmu u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini“ putem kog je identifikovana velika potreba MSP koja posluju u domenu eko, ruralnog i avanturističkog turizma za detaljnijim upoznavanjem sa digitalnim platformama, alatima i digitalnim marketingom. Uzimajući to u obzir, u saradnji sa partnerima JS Guru iz Bosne i Hercegovine i Digitalizuj.Me iz Crne Gore, pripremljen je detaljan program Digitalne akademije. Sve je očiglednije da će u vremenu koje dolazi putovanja na daljinu i dalje opadati, a većina turista radije će odlučiti da putuje bliže kući ili čak samo unutar granica svojih država. Međutim, s obzirom da Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina čine koherentnu geografsku i u određenoj mjeri demografsku jedinicu – sadržaj Digitalne akademije će biti prilagođen novonastaloj situaciji i naglasak će biti stavljen na saradnju ove tri države kada je riječ o ekološkom, seoskom i avanturističkom turizmu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem imejla [email protected] ili putem telefona +381 11 411 8881.

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.