Novi troškovi i konkurencija osiguravačima

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja stavilo je na javnu raspravu Nacrt zakona o osiguranju, čiji je cilj da osiguravajuće kuće u Crnoj Gori posluju po istim uslovima kao što posluju osiguravači sa sjedištem u državama članicama Evropske unije (EU).

Zakon će se primjenjivati po ulasku Crne Gore u EU, a donijeće i veće troškove osiguravajućim kućama i zastupnicima i posrednicima u pružanju usluga osiguranja.

Jedna od važnih novina u nacrtu zakona je uvođenje prekograničnog poslovanja koje će omogućiti nekoj osiguravajućoj kući iz Crne Gore da posluje u drugoj državi i obratno.

U dokumentaciji koja je na javnoj raspravi, a koju je resornom ministarstvu dostavila Agencija za nadzor osiguranja (ANO) objašnjeno je da se ovim nacrtom zakona na jednak način uređuju uslovi osnivanja, pravila poslovanja, tehnički zahtjevi u pogledu upravljanja imovinom i obavezama, prekogranično pružanje usluga u EU zemljama i trećim zemljama, kao i svi uslovi za pružaoce usluga posredovanja i zastupanja u osiguranju.

“Primjena zakona će uticati na osiguravajuće kuće, ali i na korisnike usluga osiguranja. Ovaj zakon stvoriće jednake uslove poslovanja domaćih i EU osiguravača, a početak njegove primjene je vezan za datum pristupanja Crne Gore EU. Crna Gora će postati dio jedinstvenog tržišta i sva pravila koja se na evropskom tržištu primjenjuju primjenjivaće se i kod nas. Pozitivni efekti ovog zakona za osiguravače su bolje upravljanje rizicima, uspostavljanje kapitalnih zatjeva srazmjerno rizicima kojima su osiguravači izloženi u svom poslovanju, veća transparentnost u izvještavanju i veća dostupnost informacijama za sve zaiteresovane”, objasnilo su iz ANO.

Regulator tržišta osiguranja navodi da će negativni efekti primjene ovog zakona biti ti što će osiguravajuće kuće imati veće troškove poslovanja zbog čega postoji mogućnost da se neki osiguravači transformišu u podružnice, što je zabilježeno u nekim drugim zemljema koje su pristupale EU.

“Troškovi osiguravajućih kuća, kao i posrednika i zastupnika u osigiranju biće uvećani. Iako krajnje efekte ovog zakona sada nije moguće procijeniti, sprovedena studija o primjeni EU direktive Sovlentnost II koja je sastavni dio ovog zakona ukazuje da će se uvećati kapital osigiravača, što znači da će biti potrebna dodatna dokapitalizacija. Osim toga, na povećanje troškova uticaće i uspostavljanje obaveznih ključnih funkcija, nabavka softvera za izvještavanje i obračune kapitalnih zahjeva i tehničkih rezervacija. Povećane troškova imaće i oni građani koji rade poslove zastupnika i posrednika u osiguranju zato što se za njih, shodno direktivi, uvodi stalna obaveza dodatne edukacije u cilju kontinuirane osposobljenosti za poznavanje i nuđenje proizvoda za osiguranje”, objašnjeno je iz ANO.

Naveli su da se ne očekuju problemi u primjeni zakona jer su svi osiguravači, koji su dio renomiranih evropskih osiguravajućih kuća učestvovali u pripremi nacrta zakona.

Izvor: Vijesti

Check Also

Damjanović – Strahinja: Realizacija projekata za ekonomsko državljanstvo osiguraće punjenje budžeta

Uspostavljanja kvalitetnijeg sistema monitoringa nad investicijama, uz fokus na uspješnom finalizovanju aplikacija iz programa ekonomskog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.