ECB produžava bilateralne likvidnosne linije sa centralnim bankama SEE

Evropska centralna banka (ECB) saopštila je 4. februara da je odlučila da proširi svoje privremene swap i repo linije sa centralnim bankama izvan eurozone za devet mjeseci, imajući za cilj da im pomogne u zadovoljavanju njihovih potreba za likvidnošću u eurima usred koronarize.

ECB produžava sporazume sa centralnim bankama Albanije, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Rumunije, San Marina i Srbije do marta 2022. Prethodno su linije postavljene do juna 2021. godine, prenosi Indikator.ba.

Linije su dogovorene 2020. godine kako bi se riješile moguće potrebe za likvidnošću eura u zemljama izvan eurozone tokom ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa (COVID-19) i kako bi se spriječili efekti prelijvanja na finansijska tržišta i ekonomije eurozone.

Ugovorom o swap liniji, hrvatska središnja banka može posuditi do 2 milijarde eura od ECB u zamjenu za hrvatske kune. Albanska centralna banka može posuditi do 400 miliona eura, a Mađarska do 4 milijarde eura.

U Sjevernoj Makedoniji centralna banka može posuditi do 400 miliona eura, San Marino do 100 miliona eura, dok srpska centralna banka može dobiti do milijardu eura.

Prema repo liniji, centralne banke mogu posuditi euro do navedenog limita u zamjenu za odgovarajuće kolaterale denominovane u eurima.

Check Also

NLB Banka zapošljava na više pozicija u različitim sektorima

NLB Banka zapošljava Trenutno je otvoreno više pozicija u različitim sektorima

Leave a Reply

Your email address will not be published.