Vlada prihvatila zahtjev Exim banke

Vlada je prihvatila zahtjev kineske Exim banke za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu izdatih garancija brodarskim kompanijama, u iznosu od 4,64 miliona USD, uvećanih za dodatne troškove kamate koji će se naknadno obračunati od dana dospjeća do dana plaćanja, u eurskoj protivvrijednosti.

Vlada je dala saglasnost i da se dospjele obaveze izmire Exim banci do roka navedenog u zahtjevu.

“Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da nakon plaćanja garantovanog iznosa dostavi potrebnu dokumentaciju Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore” navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o izmirenju obaveza prema Exim banci po osnovu državnih garancija izdatih za potrebe kreditnih aranžmana zaključenih između Crnogorske plovidbe Kotor i Exim banke, kao i Barske plovidbe i Exim banke.

“Kao i Zahtjev Exim banke, za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu državnih garancija izdatih za kreditne aranžmane između Crnogorske plovidbe Kotor i Exim banke, kao i Barske plovidbe i Exim banke”, kaže se u saopštenju.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi, bez održavanja sjednice 21, 22. i 26. januara.

“Donijeto je Rješenje o razrješenju savjetnice generalnog sekretara Vlade, Nine Vujović, dužnosti članice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, zbog podnošenja ostavke”, navodi se u saopštenju.

Vlada je prošlog petka usvojila Informaciju o jednostavnoj nabavci usluge vršenja revizije finansijskih iskaza Društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)„Crnogorski operator tržišta električne energije“ – Podgorica za prošlu godinu i u vezi sa imenovanjem nezavisnog revizora za reviziju istih.

“Donijeta je i Odluka o imenovanju nezavisnog revizora d.o.o. „Crnogorski operator tržišta električne energije“ – Podgorica”, kazali su iz Vlade.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za ovu godinu.

“Donijeto je i Rješenje o imenovanju Gordane Radović za savjetnicu predsjednika Vlade za ekonomska pitanja”, navodi se u saopštenju.

Vlada je u utorak donijela Odluku o obrazovanju Komisije za utvrđivanje predloga liste kandidata za članove odbora direktora i izvršnog direktora u d.o.o. za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“.

Izvor: Portal RTCG

Check Also

Šta se desilo sa obveznicama: Nema povećanja troškova, da li je bilo “šortovanja”?

Pad cijena crnogorskih euro obveznica na međunarodnim berzama ne utiče na povećanje troškova na dosadašnja …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *