Centralna banka planirala 12,8 miliona eura prihoda

Centralna banka je za ovu godinu planirala 12,8 miliona eura prihoda što je pet odsto manje nego lani. Najviše prihoda, 11,8 miliona eura je planirano od raznih naknada, navodi se u finansijskom planu CBCG za ovu godinu.

– Među naknadama najviši priliv, odnosno 6,15 miliona planiran je od platnog prometa, što je šest odsto manje u odnosu na prošlu godinu. Smanjenje je najvećim dijelom posljedica snažnih negativnih efekata pandemije kovid-19 koja je uticala na smanjenu privrednu aktivnost u zemlji i rast nezaposlenosti – navedeno je u ovom dokumentu.

U CBCG smatraju da će do pada priliva i naloga doći i zbog okončanog i najavljenog spajanja nekih poslovnih banaka.

– U okviru prihoda od platnog prometa, najveći pad se očekuje kod prihoda po osnovu obračuna naknada u RTGS-u kao i naknada za transfer sredstava u DNS-u i na teret glavnog računa državnog trezora – ocijenili su iz CBCG, ali i podsjetili na projekcije privrednog rasta u tekućoj godini. Ove projekcije, kako navode, ulivaju optimizam da će se prihodi po osnovu platnog prometa ostvarivati u planiranom iznosu.

Na drugom mjestu su prihodi od kontrole poslovanja banaka, dozvola i odobrenja koji su planirani na 3,16 miliona eura. Ove naknade su na nivou planiranih prihoda za prethodnu godinu.

– Ova naknada se obračunava primjenom procenta od 0,065 odsto na ukupan iznos aktive svih banaka, filijala stranih banaka, mikrokreditnih finansijskih institucija i kreditnih unija, na kraju godine koja prethodi godini za koju se obračunava naknada – objašnjeno je u dokumentu.

Od poslova fiskalnog agenta, odnosno registrovanja državnih zapisa i naknada za servisiranje ino duga, planirano je 1,18 miliona eura, sedam odsto manje nego lani; od prinudne naplate 587,8 hiljada; od operacija sa gotovim novcem 250 hiljada eura.

– Ove naknade su niže od plana za prethodnu godinu zbog očekivanog smanjenja obima prometa gotovog novca sa klijentima CBCG, odnosno vrlo visoke osnovice za poređenje tokom 2020. zbog potrebe Centralne banke i banaka za obezbjeđivanjem pune likvidnosti – ocjenjuju iz ovog regulatora.

Usluge kreditnog registra, kako očekuju, donijeće im 500.700 eura, što je manje za 19 odsto, od operativnog lizinga, odnosno izdavanja poslovnih prostora koji ne koristi 296.200 eura što je 12 odsto više…

Od plemenitih metala 308 hiljada eura

U CBCG se nadaju da će od prodaje plemenitih metala-numizmatike, mjeničnih blanketa i osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja prihodovati 308.000 eura.

– Ovi prihodi su planirani za 21 odsto manje nego prošle godine zbog manjeg povlačenja mjeničnih blanketa od strane banaka i time niže osnovice za plan u tekućoj godini – pojasnili su iz CBCG.

(Pobjeda)

Check Also

U Herceg Novom do sada ostvareno 86 odsto turističkog prometa

U Herceg Novom trenutno boravi 27.766 gostiju i upoređujući sa istim datumom iz 2019. to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *