Branko Barjaktarović novi direktor Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 322. sjednici, donio je odluku o imenovanju Branka Barjaktarovića za direktora Agencije.

Nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje direktora, na koji se prijavilo troje kandidata, Savjet je razmatrao dostavljenu dokumentaciju, a prije svega predloge programa rada i ključnih prioriteta Agencije za nadzor osiguranja za četvorogodišnji period koje su kandidati bili u obavezi da dostave, nakon čega je obavljen razgovor sa svim kandidatima.

“Cijeneći planove kandidata za mandatni period, prethodno iskustvo u radu, stručne i profesionalne reference, te naročito obavljeni razgovor sa kandidatima, Savjet je za direktora Agencije imenovao  Branka Barjaktarovića”, naveli su iz ANO.

Branko Barjaktarović, dosadašnji glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja u Agenciji za nadzor osiguranja, osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na smjeru međunarodni biznis, dok je magistarske studije završio na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom. Pored Agencije za nadzor osiguranja, radio je kao savjetnik Predsjednika Crne Gore za međunarodne ekonomske odnose (u periodu 2011-2013. godine), kao i u Ministarstvu za ekonomski razvoj i Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije.

“Članovi Savjeta su zahvalili dosadašnjoj direktorici Biljani Pantović na odgovornom i profesionalnom rukovođenju Agencijom u prethodnom periodu i punom ostvarenju ciljeva i zadataka Agencije tokom njenih mandata na poziciji direktora. Biljana Pantović će nastaviti radni angažman u Agenciji na odgovornim i stručnim poslovima”, navodi se u saopštenju Agencije za nadzor osiguranja.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 20. april

2 KOMENTARI

  1. Kakva je ovo glupost. Imenovanje DPS operativca koji o stabilnosti finansijskog tržišta ništa ne zna.
    Treba ove regulatorne agencije dobrano protesti jer su zadtime strukovnosti.

  2. Kakva je ovo glupost. Imenovanje DPS operativca koji o stabilnosti finansijskog tržišta ništa ne zna.
    Treba ove regulatorne agencije dobrano protesti jer su zastiđe strukovnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *