Zaključen postupak po tužbi Avarona protiv kompanija Duška Kneževića: Sporno 1,8 miliona eura kamata

Nakon što je vještak finansijske struke Dragan Đukić dopunio nalaz u sporu koji je američka kompanija Avaron pokrenula protiv Atlas grupe, Atlas fina i Atlas investa, na način tražen ukidnom odlukom Apelacionog suda u vezi obračunatih kamata na dug, sutkinja Milica Popović je zaključila raspravu i najavila presudu za mjesec.

Njena prvostepena presuda je potvrđena u dijelu koji se tiče iznosa duga od 3,95 miliona eura, dok je Apelacioni sud ukinuo dio kojim je dosuđeno 1,8 miliona eura za kamate.

Ugovorom o zajmu Atlas je uzeo 3,5 miliona eura od Avarona uz obavezu vraćanja za četiri godine i dva miliona eura ugovorene kamate. Kako dug nije izmiren u tom roku, ugovorne strane su se saglasile da je ukupan dug Atlasa 5,5 miliona eura, što iz Avarona tretiraju kao novi ugovor, naglašavajući i da je ugovoreno i novo sredstvo obezbjeđenja i nova kamata. Kako im je od tog iznosa vraćeno 1,55 miliona eura, i u ponovljenom postupku traže da im sud uz već dosuđenih 3,95 miliona dosudi i zakonsku kamatu na taj iznos, kao i 1,8 miliona eura na kamatu na glavni dug od dospjeća do dana podnošenja tužbe.

Iz Atlasa negiraju da je ugovorena nova glavnica i novi uslovi, već da je samo riječ o dodatnom sredstvu obezbjeđenja, navodeći da je Apelacioni sud ukazao da se ne može obračunavati kamata na kamatu, te da je odredba kojom se ugovara redovna kamata ništava.

Vraćanje duga Atlas je garantovao odobrenjem Avaronu da, nakon izgradnje Atlas kapital centra, upiše hipoteku na četiri hiljade kvadrata poslovnog i stambenog prostora koje je trebalo da bude u vlasništvu Atlasa. Kako se Atlas nije upisao kao vlasnik ovih nepokretnosti, aneksom je dogovoreno da vraćanje duga mjenicama garantuju druge dvije Kneževićeve kompanije. Osim toga, bilo je dogovoreno i da preuzmu otplatu kredita koje su kompanije Avaron i ICL Inžinjering podigle kod Kneževićevih Atlas i Invest banke, koje su od prošle godine u stečaju. Na taj način dug je trebalo da bude umanjen za 3,7 miliona eura, ali ni taj dogovor nije realizovan.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Odloženo ročište za uvođenje stečaja u Vektru Jakić

Postupak oko prijedloga za uvođenje stečaja u kompaniju Dragana Brkovića Vektru Jakić, koju traži Uprava …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *