Dominira prodaja polisa za kredite

Prodaja polisa osiguranja posredstvom banaka počela je da se razvija prije pet godina, ali je još mala i u njoj dominira prodaja koja je u vezi sa dobijanjem nekog kredita.

To su za “Vijesti” kazali sagovornici iz bankarskog sektora i Agencije za nadzor osiguranja (ANO), koji smatraju da postoji prostor za dalji rast bankoosiguranja.

Statistika ANO pokazuje da je ukupna bruto fakturisana premija ostvarena u prošloj godini na tržištu osiguranja iznosila 94,7 miliona eura, od čega je putem banaka ostvareno 3,5 odsto, odnosno, 3,3 miliona eura.

Izmjenama Zakona o osiguranju 2012. godine su stvoreni uslovi za prodaju osiguranja posredstvom banaka, dok je prve licence ANO izdala 2014.

Dozvola za osam banaka

“Podaci za posljednjih pet godina ukazuju na trend rasta prodaje osiguranja putem banaka po prosječnoj stopi od 57,7 odsto. Prodaja neživotnog osiguranja rasla je po prosječnoj stopi od 96,1odsto, a životnog osiguranja po prosječnoj stopi od 36,7 odsto sa dominantno rastućim trendom prve četiri godine, jer je prodaja putem bankoosiguranja od početka u najvećoj mjeri i zaživjela preko životnog osiguranja”, objašnjava regulator crnogorskog tržišta osiguranja.

Dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ima osam banaka (CKB, Komercijalna, Prva, Erste NLB, Hipotekarna Addiko i Podgorička) od ukupno 13 koje posluju u Crnoj Gori.

“Shodno interesovanju banaka da obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, rastao je i broj osiguravajućih kuća koja imaju sklopljene ugovore o zastupanju u osiguranju sa bankama. Tako je na kraju 2019. godine osam od devet osiguravajućih kuća imalo sklopljene ugovore o zastupanju sa bankama i to četiri za životno osiguranje i četiri za neživotno osiguranje. Kada je riječ o proizvodima osiguranja preko banaka, prodaja polisa odnosi se u najvećoj mjeri na osiguranje života za slučaj smrti (riziko osiguranje). Taj proizvod je najviše zastupljen kao sredstvo obezbjeđenja prilikom odobravanja kredita i obično prati plan otplate kredita”, kazali su u ANO, čiji je predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević.

Iz Erste banke su ocijenili da i dalje treba aktivno raditi na promovisanju kulture ugovaranja proizvoda osiguranja u bankama, kao i da u poslovima bankoosiguranja i dalje dominiraju proizvodi osiguranja koji su kao sredstvo obezbjeđenja vezani za kredite (obavezna polisa imovinskog ili životnog osiguranja).

“Ali se polako gradi navika da kllijenti u banci kupuju i neke druge proizvode: osiguranje od nezgode/bolesti, polise osiguranja od nezaposlenosti, proizvode sa jednokratnom uplatom premije koji u sebi imaju i štednu komponentu, kao što je naš S premijum proizvod, koji u saradnji sa wiener osiguranjem uspješno prodajemo već nekoliko godina. Tržište bankoosiguranja ima veliki potencijal za rast, a većina banaka je na crnogorskom tržištu ovu vrstu usluga uključila u svoju paletu proizvoda”, kazala je zamjenica direktora Sektora stanovništva u Erste banci Danijela Vukoslavović.

Važna platežna moć klijenta

Ona je ocijenila da je činjenica da kultura kupovine proizvoda osiguranja treba tek da zaživi, a iako je prirodno da zavisi od platežne moći potrošača, ne može se reći da je ona jedini razlog manjeg konzumiranja proizvoda osiguranja.

“I dalje imamo situaciju na crnogorskom tržištu da proizvodi osiguranja života koji nisu zakonski obavezni čine svega oko 18 odsto bruto fakturisane premije. S druge strane, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, kao obavezno osiguranje, i dalje ima pojedinačno najveće tržišno učešće u bruto fakturisanoj premiji. Ovo govori u prilog činjenici da i osiguravajuće kuće i banke treba dalje zajednički da rade na jačanju navika da našu izloženost određenim rizicima umanjimo kroz kupovinu polisa osiguranja. Iako potrošači obično ne ostvaruju finansijsku korist u zamjenu za premiju koju plaćaju, proizvodi osiguranja nude i ono što se materijalno ne može izmjeriti: miran san i osjećaj sigurnosti”, rekla je Vukoslavović.

I u Hipotekarnoj banci su istakli da je tržište na početku razvoja, te da saradnja i inovativnost banaka i osiguravajućih kuća, koja je na visokom nivou, može doprinijeti rastu i razvoju učešća bankoosiguranja na tržištu osiguranja. Izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović je ocijenio da statistički podaci koji se tiču segmenta osiguranja iz godine u godinu bilježe rast i pozitivan trend.

On smatra da je važan podatak ANO da je u prošloj godini ostvaren rekordan rezultat po bruto fakturisanoj premiji i godišnjem rastu, a bilježi se i rast dobrovoljnih i osiguranja koja nijesu obavezna.

“Svjesni smo ekonomske krize koja je zadesila cijeli svijet, a posljedica je aktuelne pandemije, što svakako utiče na platežnu moć i dalja ulaganja građana i privrede. Ali, struktura osiguranja koje bilježi rast na tržitu u proteklom periodu, može da se poveže sa sve boljim razumijevanjem prednosti koje osiguranje pruža, kao i dostupnijim i konkurentnim proizvodima. Sa aspekta bankoosiguranja – različiti paketi usluga (bankarskih i usluga osiguranja) kombinovani sa benefitima, u vidu popusta ili beskamatne trgovine na rate, koje Hipotekarna banka nudi klijentima, mogu biti put da korisnik u saradnji sa bankom kreira paket adekvatan svojoj platežnoj moći”, rekao je Zaimović.

Početna faza u odnosu na evropska tržišta

U NLB banci smatraju da je tržište bankoosiguranja u Crnoj Gori još u početnoj fazi u poređenju sa tržištem Evrope. Dodaju da posljednjih pet godina aktivno razvijaju bankoosigiranje i da je taj koncepet u početku predstavljao sredstvo obezbjeđenje za kredite, dok je ponuda danas šira pa imaju osiguranje od nezgode, nezaposlenosti, generalnu polisu osiguranja za penzionere – bez dodatne dokumentacije i troškova, osiguranje platnih kartica i hirurških intervencija, kao i putno i zdravstveno osiguranje.

U toj banci kažu da platežnu sposobnost ne bi nužno dovodili u vezu sa prodajom i potražnjom osiguranja, jer se uz druge bankarske proizvode klijentu obezbjeđuje korist u smislu umanjenih cijena proizvoda iz oblasti osiguranja, ali i mogućnost kupovine na odloženo plaćanje.

Jedan od poslednjih proizvoda koji je nedavno u ponudi NLB-a je mogućnost osiguranja dvostrukog iznos gotovinskog kredita, za slučaj trajnog invaliditeta preko 50 odsto ili smrti korisnika kredita zbog nezgode. Premija koja se plaća za osiguranje je jednokratna i zavisi od iznosa odobrenog kredita, dok je maksimalno pokriće tim osiguranjem 50.000 eura.

U ponudi imaju osiguranje koje obuhvata dvije usluge – pomoć na putu i pomoć u kući.

Check Also

Odloženo ročište za uvođenje stečaja u Vektru Jakić

Postupak oko prijedloga za uvođenje stečaja u kompaniju Dragana Brkovića Vektru Jakić, koju traži Uprava …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *