Profit banaka niži 51,3% u odnosu na isti period prošle godine

Danas je održana 83. sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Savjet CBCG je utvrdio Politiku Centralne banke Crne Gore u 2021. godini, kojom su definisani ciljevi za izvršavanje funkcija CBCG, koje treba realizovati tokom naredne godine i usvojio Finansijski plan za 2021. godinu, kojim se obezbjeđuju uslovi za ostarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija ove institucije. Finansijski plan za narednu godinu pripremljen je u skladu sa principima racionalnog i odgovornog poslovanja.

Savjet je donio Rješenje o oduzimanju dozvole za rad mikrofinansijskoj instituciji „Kredit+“ i upoznao se sa tokom stečajnog postupka Atlas banke AD u stečaju za period januar-septembar 2020. godine.

“U cilju stvaranja pretpostavki za primjenu Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji kreditnih institucija, Savjet je razmatrao i usvojio set od šest odluka, i to: o sadržaju i načinu vođenja registra kreditnih institucija, o poslovanju sa licima povezanim sa kreditnom institucijom, o minimalnim standardima za ulaganja kreditnih institucija  u nepokretnosti i osnovna sredstva, o načinu izračunavanja maksimalnog iznosa za raspodjelu u kreditnim institucijama, o bližim kriterijumima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama kreditnih institucija i o načinu saopštavanja povjerljivih informacija o kreditnim institucijama u sanaciji u sažetom ili zbirnom obliku”, navodi se u saopštenju Centralne banke.

Savjet je takođe usvojio izvještaje o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za septembar i oktobar 2020. godine, u kojima je konstatovano da su aktivnosti ove institucije tokom posmatranog perioda sprovedene u skladu sa planiranim obavezama.

Razmatrajući Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka na 30.09.2020. godine, zaključeno je da je na nivou sistema, u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prošle godine, zabilježen neznatan rast aktive (0,06%) i intenzivniji rast kredita (5,74%) i kapitala (4,17%), dok su depoziti ostvarili pad od 6,06%. Iako zadržana, profitabilnost banaka je niža za čak 51,33% u odnosu na isti period prošle godine, što je posljedica smanjenja neto prihoda od naknada i rasta troškova obezvređenja. Koeficijent nekvalitetnih kredita (NPL) je, na 30.09.2020. godine, iznosio 5,61%, što je za 0,94 procentna poena više u odnosu na 30.09.2019. godine.

Savjet je usvojio i Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za treći kvartal 2020. godine, u kojem je istaknuto da je pandemija koronavirusa uslovila pad ekonomske aktivnosti u zemlji, smanjenje naplate budžetskih prihoda i rast budžetskih izdataka.

“Negativni trendovi zabilježeni su i na tržištu rada, pa je broj zaposlenih u prvih devet mjeseci tekuće godine za 11,3% niži u odnosu na uporedni period prošle godine. Pandemija se nije negativno odrazila na priliv stranih direktnih investicija, čiji je neto priliv u periodu januar-septembar 2020. godine iznosio 345,4 miliona eura, što je za 52,2% više u poređenju sa istim periodom 2019. godine”, naveli su iz CBCG.

Na osnovu Izvještaja o kretanju cijena za treći kvartal 2020. godine, koga je usvojio Savjet, konstatovano je da su potrošačke cijene tokom trećeg kvartala ove godine povećane za 0,4%. Prosječna stopa potrošačkih cijena (prvih devet mjeseci 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine) iznosila je -0,1%, dok su cijene u septembru u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile više za 0,1%. U Izvještaju se, dalje, navodi da modelska prognoza za kraj 2020. godine projektuje inflaciju u rasponu od -0,8% do 0,2%, sa centralnom tendencijom od -0,3%. Njoj je slična i ekspertska procjena CBCG i ona ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od -0,5% do 0,5%, sa nultom stopom kao centralnom projekcijom.

Savjet je usvojio i Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za treći kvartal 2020. godine. Prema očekivanju banaka, tokom narednog kvartala se očekuje ublažavanje standarda (kriterijuma za odobrenje kredita) za privredu i stanovništvo po pitanju kamatnih marži, provizija i naknada, dok postoji mogućnost povećanja zahtjeva u pogledu kolaterala za oba sektora.

Check Also

Đukanović u Upravnom odboru Saveza energetičara

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, izabran je nedavno za člana Upravnog odbora Saveza …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *