Vektra Boka mora da vrati poslovni prostor u u Herceg Novom

Jedna od kompanija biznismena Dragana Brkovića Vektra Boka odustala je od revizije koju je prvobitno uložila Vrhovnom sudu na presudu po osnovu koje Elektroprivredi mora da vrati poslovni prostor u Herceg Novom.

U odluci Vrhovnog suda navodi se da je ova kompanija prije mjesec obavijestila sud da povlači reviziju izjavljenu protiv presude Apelacionog suda kojom je potvrđena prvostepena. Privredni sud je kao nedopušten odbacio zahtjev da sud potvrdi da je EPCG vlasnik te nepokretnosti.

Riječ je o poslovnom prostoru od 211 kvadrata kojim je Vektra Boka garantovala izmirenje duga za struju od 242 hiljade eura, ali i duga Vektre Jakić od 168 hiljada eura. Kako taj protokol nije ispoštovan, EPCG je 2014. godine inicirala vansudsku prodaju o kojoj je Vektra obaviještena i na šta nije prigovarala. Nakon devet neuspješnih javnih prodaja, taj prostor kupila je EPCG i upisala se u katastru kao vlasnik. S obzirom na to da im nepokretnost nije predata, a godinu kasnije je u ovoj kompaniji otvoren stečaj, EPCG je prvobitno tražila izlučenje ove imovine iz stečajne mase, ali nakon što je stečajni upravnik to odbio, pokrenut je parnični postupak. Iz Vektre su tužbu ocijenili neblagovremenom ukazujući da je imovina procijenjene vrijednosti milion eura prodata za svega 560 hiljada eura i to hipotekarnom povjeriocu, odnosno tužiocu u ovom slučaju. Naveli su da je stečajni upravnik tražio pobijanje pravnih radnji radi što ravnomjernijeg namirenja povjerilaca, uključujući i sporni protokol, jer je tužilac morao znati da je Vektra u vrijeme zaključenja tih ugovora bila nesposobna za plaćanje. Zaključenje protokola i ugovora o hipoteci između EPCG i Vektre ocijenio je smišljenim da naruše takvo namirenje.

Ovi navodi nijesu bili od uticaja na drugačiju odluku suda, imajući u vidu da je pravosnažnom presudom odbijen zahtjev Vektra Boke da se utvrdi da ugovor o hipoteci sa EPCGom, kao i ugovor o prodaji nepokretnosti, nemaju pravno dejstvo prema stečajnoj masi. Time je, kako se navodi u prvostepenoj odluci kojom je naloženo vraćanje nepokretnosti, utvrđeno da je EPCG na zakonit način stekla pravo svojine i da ima pravo da zahtijeva da mu je tuženi preda u posjed i slobodno raspolaganje.

Privredni sud je odbacio zahtjev EPCG kojim je traženo utvrđenje vlasništva, navodeći da je nedozvoljen, imajući u vidu da je u katastru već upisana kao vlasnik, a da to pravo tuženi nije ni osporavao tokom postupka.

Check Also

Cijene nafte najviše od 2014. godine

Cijene nafte dostigle su najviše vrijednosti od oktobra 2014. godine, što je posljedica rastućih geopolitičkih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *