Analiza poslovanja kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 na kraju trećeg kvartala

Montenegroberza je na osnovu devetomjesečnih finansijskih iskaza emitenata za 2020. godinu, pripremila analizu poslovanja kompanija čije akcije ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10. Analizirani su:  poslovni prihodi, neto rezultat, EBITDA i zarada po akciji  kompanija za devet mjeseci 2020. godine.

Posmatrajući poslovne rezultate najreprezentativnijih crnogorskih kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10, dobijamo podatak da su ukupni poslovni prihodi na kraju trećeg kvartala 2020. godine iznosili 415.998.902, što je za oko 20,90% manje u odnosu na isti period prethodne godine.        

Poslovni prihodi

U sljedećoj tabeli dat je prikaz ostvarenog poslovnog prihoda navedenih kompanija:

Tabela 1: Poslovni prihodi kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za devet mjeseci 2020. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na isti period prethodne godine

Povećanje poslovnih prihoda bilježe samo kompanije:

  • Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica (PREN), čiji su poslovni prihodi za devet mjeseci godine veći za 19,28% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
  • Luka Bar AD Bar (LUBA), čiji su poslovni prihodi za devet mjeseci 2020. godine veći za 15,44% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine.

U  nastavku je prikazano učešće kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za period od devet mjeseci 2020. godine.

Grafik 1: Učešće kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za devet mjeseci 2020. godine

Neto rezultat

Ukupan neto rezultat deset blue chip kompanija indeksa MNSE10 za devet mjeseci 2020. godine iznosio je 12.381.472. U istom periodu prethodne godine, neto rezultat deset kompanija koje su ulazile u sastav indeksa MNSE10, iznosio je 35.265.302. U odnosu na isti period prethodne godine, za devet mjeseci 2020. godine došlo je do pada neto rezultata kompanija koje čine indeks MNSE10 u iznosu od oko 64,89%.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz neto rezultata kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10 za devet mjesci 2020. godine:

Tabela 2: Neto rezultat kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za devet mjeseci 2020. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na prethodnu godinu

Najveću apsolutnu neto dobit za devet mjeseci u 2020. godini ostvarile su kompanije:

  • Crnogorski elektroprenosni sistem (PREN), u iznosu 824.276
  • Hipotekarna banka AD (HIBP), u iznosu 734.000

U odnosu na uporedne podatke za isti period 2019. godine, povećanje neto rezultata bilježe kompanije:

  • Luka Bar AD Bar (LUBA), koja bilježi povećanje u iznosu od 411,69%
  • Crnogorski elektroprenosni sistem (PREN), koja bilježi povećanje u iznosu od 253,42%

EBITDA

Na osnovu iskaza o ukupnom rezultatu emitenata, u nastavku je analiziran rezultat prije kamata, poreza i amortizacije za devet mjeseci 2020. godine:

Tabela 3: EBITDA kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za devet mjeseci 2020. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na prethodnu godinu

Zarada po akciji

U nastavku je prikaz kompanija iz indeksa koje su za devet mjeseci u 2020. godini zabilježile zaradu po akciji:

Tabela 4: Zarada po akciji najreprezentativnijih crnogorskih kompanija za devet mjeseci 2020. godine

Zarada po akciji zabilježena je kod sedam kompanija, a najveća je sljedećih emitenata:

  • Hipotekarna banka (HIBP) sa zaradom po akciji u iznosu od 119,28 €
  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK) sa zaradom po akciji u iznosu od 0,4821
  • Crnogorski elektroprenosni sistem (PREN) sa zaradom po akciji u iznosu od 0,0672 €

Berzanski indeks MNSE10

Izdvajamo kretanje indeksa MNSE10 za devet mjeseci 2020. godine u poređenju sa istim periodom u 2019. godini:

Grafik 2: Kretanje indeksa MNSE10 za devet mjeseci 2020. i 2019. godine

U odnosu na isti period u prethodnoj godini, na dan 30.09.2020. godine indeks MNSE10 bilježi pad od 17,99 % i ostvaruje vrijednost od 655,94 procentnih poena.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.