Banke za devet mjeseci ostvarile 25 miliona eura dobiti

Crnogorske banke su u trećem kvartalu tekuće godine ostvarile 25 miliona eura dobiti. U plusu je  bilo 11 banaka a dvije su ostvarile negativan rezultat. Najveći profit ostvarila je Podgorička banka (member od OTP Group) 5,5 miliona eura.

Raspored banaka po profitu izgleda ovako:

 1. Podgorička banka AD Podgorica (member od OTP Group) – 5,5 miliona
 2. Erste banka – 4,5 miliona eura
 3. Hipotekarna banka – 3,7 miliona eura
 4. NLB – 3,1 milion
 5. Adiko banka – 2,77 miliona eura
 6. Universal Capital Banka – 1,4 miliona eura
 7. Lovćen banka – 1,4 miliona eura
 8. Prva banka – 1,09 miliona eura
 9. Komercijalna banka – 669 hiljade eura
 10. Zapad banka – 526 hiljada eura
 11. Zirat banka – 338 hiljadu eura

Podgorička banka AD Podgorica (member od OTP Group) ostvarila je 5,5 miliona eura profita. Neto prihodi Podgoričke od od kamata iznosili su 16,5 miliona eura dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 1,04 miliona eura.

Profit Erste banke iznosio je je 4,5 miliona. Neto prihodi od kamata su iznosili 18,5 miliona a neto prihodi od naknada i provizija 1,4 miliona eura.

Hipotekarna banka ostvarila je u trećem kvartalu ove godine neto dobit od 3,7 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 11,2 miliona eura. Neto prihodi od naknada i provizija za devet mjeseci ove godine iznosili su 3,5 miliona.

NLB je ostvarila 3,1 milion profita gdje su neto prihodi od kamata banke iznosili 15,4 miliona a neto prihodi od naknada i provizija 1,9 miliona eura.

Adiko banka je ostvarila 2,77 miliona eura profita. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 7,9 miliona a neto prihodi od naknada i provizija 712 hiljada eura.

Universal Capital Banka bila je plusu 1,4 miliona eura. Neto prihodi banke od kamata iznosili su 3,3 miliona dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 2,08 miliona eura.

Lovćen banka ostvarila je 1,4 miliona eura profita. Neto prihodi Lovćen banke od kamata su iznosili 6,1 milion dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 80 hiljada eura.

Profit Prve banke u trećem kvartalu iznosio je 1,09 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 6,6 miliona eura dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 1,2 miliona eura.

Komercijalna banka je ostvarila profit od 669 hiljade eura. Neto prihodi od kamata banke su iznosili 3,8 miliona eura a neto prihodi od naknada i provizija 591 hiljade eura.

Zapad banka je za prvih pola godine ostvarila 526 hiljada eura profita. Neto prihodi banke od kamata iznosili 2,1 milion eura a neto prihodi od naknada i provizija 364 hiljade eura.

Zirat banka ostvarila je profit od 338 hiljada eura.  Neto prihodi od kamata iznose 1,7 miliona eura dok su neto prihodi od naknada i provizija 302 hiljada eura.

U minusu dvije banke

U trećem kvartalu tekuće godine u minusu su bile dvije banke.

CKB banka je ostvarila minus od 614 hiljda eura. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 19,92 miliona eura dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 4,9 miliona eura.

Gubitak Adriatic banke iznosio je 1,05 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznose 622 hiljade eura a neto prihodi od naknada i provizija 153 hiljade eura.

Check Also

Đukanović u Upravnom odboru Saveza energetičara

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, izabran je nedavno za člana Upravnog odbora Saveza …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *