U Ulcinu planirani novi turistički kompleksi, zgrade, vrtići, parkovi

Vlada Crne Gore, na posljednjoj sjednici, usvojila je izmjene i dopune državne studije lokacije Rt Đeran Port Milena u Ulcinju.

Izmjenama, pomenuta lokacija je podijeljena na osam blokova, na kojima je predviđena gradnja zgrada za stanovanje, turističkih kompleksa, ribarske luke, restorana, vrtića i parkova.

Cilj i osnovno planersko opredjeljenje pri formiranju urbanističkog koncepta bilo je preispitivanje mogućnosti ucrtavanja Ribarske luke na lokaciji Rt Đeran, kao i preispitivanje položaj a i broja vezova za barke duž kanala Port Milena.

“Neophodno je planiranje površine za stambene, turističke, centralne i javne sadržaje, i razne oblike urbanog zelenila, kao i očuvanje autentičnog pejzaža rta i kanala sa kalimerama”, navodi se u državnoj studiji.

Prema smjernicama Prostornog plana, posebne namjene za obalno područje Crne Gore, Rt Đeran je definisan kao luka od nacionalnog interesa Ribarska luka, do 60 vezova za plovila dužine do 10 metara, sa pratećom infrastrukturom za čuvanje, skladištenje, pakovanje i rukovanje ribom i drugim morskim organizmima, na kopnu u neposrednoj blizini gata na kojem plovila pristaju.

“Osnovni cilj je da plansko rješenje ponudi realnije i isplativije izglede za realizaciju planiranih sadržaja u smislu izgradnje objekata koji ne narušavaju javne površine i infrastrukturne sisteme, i pejzaža. Na području plana predviđena je realizacija novih stambeno-turističkih kapaciteta, koji bi trebalo da formiraju novi centar Ulcinja, kao i novi urbanističko-arhitektonski identitet prostora sa centralnim motivom kanalom Port Milena i Rtom Derane”, ističe se u studiji.

Prostor je podijeljen na osam urbanističkih blokova, na kojima je jasno definisano šta se i na koji način može graditi.

U prvom bloku koji se nalazi u pojasu do 100 metara od obale, autori studije su zaključili da je taj prostor potpuno narušen nelegalnom izgradnjom stambenih i drugih objekata, i planom je data mogućnost uklapanja objekata, dok će neki, koji po kvalitetu zaslužuju da budu zadržani.

“U ovom bloku dozvoljena je izgradnja objekata mješovite namjene u korist razvoja turizma. Kako bi se ispoštovali stečeni uslovi i postojeće stanje, objekti planirani u mješovitoj namjeni su podijeljeni: 70 odsto bruto površine je namijenjeno turizmu, 30 odsto bruto površine je namijenjeno stanovanju”, kaže se u studiji.

U pojasu od 100 do 1.000 metara od obale na lijevoj obali kanala Port Milene nalazi se drugi blok. U ovom dijelu moguća je izgradnja objekata za stalno stanovanje.

“U ovom bloku dozvoljena je izgradnja objekata mješovite namjene u korist razvoja turizma. Kako bi se ispoštovali stečeni uslovi i postojeće stanje, objekti planirani u mješovitoj namjeni su podijeljeni 60 odsto bruto površine je namijenjeno turizmu, 40 odsto bruto površine je namijenjeno stanovanju”, objašnjeno je.

Treći i četvrti blokovi nalaze se u pojasu od 100 do 1.000 metara od obale na lijevoj obali kanala Port Milene. I ovdje je takođe moguća izgradnja objekata za stalno stanovanje.

“Ovi blokovi su planirani kao cjelina koja sadrži objekte turizma (Hotel, mini hotel, ,objekte namijenjene uslužnim turističko-ugostiteljskim djelatnostima) okružene objektima mješovite namjene” navodi se u studiji.

Blokovi pet i šest nalaze se u pojasu od 100 do 1.000 metara od obale na desnoj obali kanala Port Milene, a za njih važe isti uslovi kao i za blokove tri i četiri.

Kada je u pitanju sedmi blok, on se nalazi van pojasa 1.000 metara od obale.

U skladu sa smjernicama PUP-a Ulcinj zahvat plana je definisan za površine naselja, gdje je moguća izgradnja objekata za stalno stanovanje.

Blok je planiran kao cjelina koja sadrži objekte turizma (mini hotel, objekte namijenjene uslužnim turističko-ugostiteljskim djelatnostima).

Posljednji blok nalazi se u dijelu gdje je predviđena revitalizacija kanala Port Milena, povezivanje kanala sa rijekom Bojanom, izgradnja Ribarske luke i izgradnja privezišta u kanalu Port Milene, kao i izgradnja šetališta Lungo Mare, ali i drvenih sojenica za ribare i nacionalnog restorana, uz očuvanje autentičnog pejzaža rta i kanala sa kalimerama.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 24. januar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *