MMF: Šok za Crnu Goru snažniji i veći zbog zavisnosti od turizma

Redovni jesenji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke ove godine se, usljed okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, održavaju u virtuelnom formatu. Delegacija Crne Gore, koju predvode guverner CBCG dr Radoje Žugić i ministar finansija Darko Radunović, održala je prvi sastanak sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a Taom Zhangom.

Tokom sastanka, guverner Žugić i ministar Radunović upoznali su sagovornika sa trenutnom situacijom u Crnoj Gori na koju je COVID-19 snažno negativno uticao, uzrokujući ozbiljne zdravstvene, socijalne i ekonomske probleme.

Po riječima guvernera Žugića, banke su, za sada, pokazale visok stepen otpornosti. Ovo je postignuto zahvaljujući dobrom stanju u kome su banke nalazile prije krize, kao i proaktivnom djelovanju CBCG, odnosno donošenju pravovremenih i adekvatnih mjera usmjerenih na jačanje likvidnosti i solventnosti banaka, snažnu podršku realnoj ekonomiji i očuvanje finansijske stabilnosti, istakao je guverner Žugić. Predstavnici CBCG upoznali su g. Zhanga sa tekućim aktivnostima ove institucije, posebno na planu implementacije AQR-a, koja se odvija u skladu sa planiranom dinamikom.

Ministar Radunović je upoznao g. Zhanga sa stanjem u javnim finansijama, ističući da su prihodi za prvih devet mjeseci ove godine znatno niži u odnosu na uporedni period prethodne godine, kao i u odnosu na revidirani plan za 2020. godinu, prije svega kao rezultat pada prihoda od turizma u periodu turističke sezone, usljed okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19. S druge strane, rashodi budžeta su uvećani kao rezultat sprovođenja, do sada, tri usvojena paketa socio-ekonomskih mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi, kao i zbog finansiranja uvećanih troškova zdravstvenog sistema. 

Zhang je istakao da je situacija na globalnom nivou veoma ozbiljna i da se većina zemalja suočava sa velikim ekonomskim izazovima, pri čemu je „šok za Crnu Goru snažniji i veći, ne samo zbog njene veličine, već zbog njene zavisnosti od turizma“. U tom smislu, g. Zhang je istakao potrebu proaktivnog djelovanja, odnosno blagovremene pripreme za nove izazove koje će, vrlo vjerovatno, donijeti produženo trajanje pandemije. 

Zamjenik generalne direktorice MMF-a prenio je spremnost ove institucije da nastavi saradnju i pruži svu održivu podršku Crnoj Gori. 

Check Also

Crnoj Gori dodijeljena oznaka za sigurna putovanja “Safe Travels”

Oznaka “Safe Travels” dodijeljena je za 29 privrednih subjekata, uglavnom hotela, nekoliko turističkih agencija, kao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *