Odobreno 385 miliona eura novih kredita, trećinu manje nego prošle gosine

Crnogorske poslovne banke su, u prvih šest mjeseci, odobrile 385 miliona novih kredita, što je za 32 odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Znatno slabiji plasman se tumači kao posljedica zatvaranja zbog pandemije korona virusa.

DUGOROČNI KREDITI

“U odnosu na isti period prethodne godine odobreno je 180,9 miliona eura ili 32 odsto manje novih kredita. Ročna struktura novoodobrenih kredita pokazuje da je dominantan dio ovih kredita (249,5 miliona eura ili 64,8 odsto) odobren na rok duži od jedne godine”, navodi se u novom izvještaju Centralne banke.

U ročnoj strukturi novoodobrenih kredita evidentno je smanjenje učešća dugoročnih kredita u odnosu na isti period prethodne godine, kada je iznosio 75,6 odsto.

Namjenska struktura novoodobrenih kredita pokazuje da tokom prvih šest mjeseci tekuće godine dominantan dio od 169,5 miliona eura ili 44 odsto čine krediti za likvidnost, nakon čega slijede gotovinski krediti sa 82,8 miliona eura ili 21,5 odsto.

DEPOZITI NEREZIDENATA

Centralna banka objavila je i način finansiranja poslovnih banaka tokom prvih šest mjeseci ove godine.

Najznačajniji izvor ino finansiranja banaka tokom prvih šest mjeseci 2020. godine su depoziti (štednja) nerezidenata (fizičko lice sa stalnim boravkom u inostranstvu).

U strukturi ino depozita dominiraju depoziti nerezidentnih fizičkih lica sa 448,6 miliona eura ili 60 odsto, koji bilježe pad od 8,8 miliona 44 eura ili 1,9 odsto u odnosu na decembar 2019. godine, odnosno pad od 43,2 miliona eura ili 8,8 odsto u odnosu na jun 2019. godine.

“Drugi po značaju ino deponent su inostrane kompanije sa 250,2 miliona eura ili 33,4 odsto učešća, koje bilježe pad u odnosu na kraj prethodne godine u iznosu od 52,5 miliona eura ili 17,3 odsto” navodi se u Izvještaju.

Iznos od 45,6 miliona eura ili 6,1 odsto deponovan je od strane inostranih finansijskih institucija. Na sve ostale ino izvore se odnosilo 0,5 odsto, prenose Dnevne novine.

AKTIVA NIŽA OD PASIVE

Tokom prvih šest mjeseci 2020. godine strana aktiva je bila konstantno niža od strane pasive, pa je na kraju marta 2020. godine neto strana aktiva iznosila -589,3 miliona eura.

“Razlika između strane aktive i pasive povećana je u odnosu na kraj prethodne godine, kada je iznosila -503,9 miliona eura, kao i u odnosu na jun 2019. godine kada je iznosila -377,3 miliona eura. Odnos strane pasive i ukupne bilansne sume banaka pokazuje da nerezidenti finansiraju 25,7 odsto ukupne aktive banaka, dok se 12,8 odsto bilansne sume banaka odnosilo na potraživanja banaka od nerezidenata. Jaz između strane aktive i strane pasive banaka iznosio je -12,9 p.p. na kraju juna 2020. godine i povećan je u odnosu na kraj prethodne godine kada je iznosio -10,9 p.p., kao i u odnosu na isti period 2019. godine kada je iznosio -8,8 p.p”, konstatuje se u Izvještaju.

Check Also

Proglašeni dobitnici priznanja Top Business Montenegro, Mtel ponovo među liderima

Mtel na tronu telekomunikacija

Leave a Reply

Your email address will not be published.