Stečaj u Preradi se privodi kraju nakon sedam godina: Za KAP ostalo 165.000 eura

Kombinat aluminijuma će, sudeći po prijedlogu nacrta glavne diobe Prerade, od 36 miliona eura pravosnažno dosuđenih potraživanja naplatiti samo 0,45 odsto odnosno 165,5 hiljada eura, imajući u vidu daje ono svrstano u treći isplatni red, a da je kompletna imovina Prerade prodata. Suđenje između KAP-a u stečaju i Prerade u stečaju je trajalo sedam godina.

U prijedlogu stečajnog upravnika Zorana Jankovića stoji da su razlučni povjerioci namireni sa 852,1 hiljadu eura, pa je radnicima za neto zarade i naknade isplaćeno 418,2 hiljade eura, za poreze i doprinose 277,5 hiljada, dok su troškovi sudskog postupka iznosili 72,4 hiljade, a kamate 83,9 hiljada eura. U potpunosti su namirena i potraživanja prvog isplatnog reda u okviru kojih je 1,3 miliona eura isplaćeno radnicima i Poreskoj upravi.

Troškovi stečajnog postupka iznosili su 70,8 hiljada eura, od čega nagrada stečajnom upravniku 59,4 hiljade eura, a 11,4 hiljade za gorivo, telefon, internet i kancelarijski materijal. Obaveze stečajne mase za period od 10.09.2013. godine zaključno sa30.7.2020. godine iznosile su ukupno 482.574,17 eura i to: troškovi angažovanja privrednog društva za čišćenje, pakovanje, odvoz i skladištenje opasnog otpada u iznosu od 333.837,30 eura, troškovi advokatskih usluga u iznosu od 28.843,75 eura, troškovi procjene, popisa, angažovanih saradnika i radnika iznosili su ukupno 100.365,45 eura, troškovi faktura po tekućim obavezama plaćeni su 15.870,22 i troškovi provizija i oglasa u iznosu od 3.657,43 eura navodi se u prijedlogu nacrta koji bi trebalo da odobri stečajni sudija Blažo Jovanić.

Od prodaje imovine Prerade prihodovano je 2,95 miliona eura i to od kompanija Politropus Alternative iz Tivta dva miliona eura, podgoričke kompanije Alumroll 750 hiljada eura, kompanije SWAP 37 hiljada i Uniproma 34,5 hiljade eura. Po osnovu otkupa stanova prihodovano je 32,5 hiljade, od poreskog povraćaja 16 hiljada eura, te tri hiljade od kamata i sitnih priliva.

Stečaj u Preradi otvoren je prije sedam godina, mjesec nakon što je to urađeno u KAP-u. Iako je postojao plan da kompanija Uniprom kupi i dvije jedinice Prerade, on nije realizovan, jer je ugovor vrijedan 1,5 miliona eura raskinut zbog, kako su ranije naveli iz ove kompanije, neriješenih imovinsko-pravnih pitanja.

Check Also

MOR: Zaposlene koji rade od kuće treba bolje zaštititi

Zaposleni koji rade od kuće, a čiji se broj dramatično povećao usljed širenja pandemije COVID-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *