Pet banaka nudi kredite za projekat 1000 plus

Vlada je juče prihvatila sporazum sa pet banaka za realizaciju četvrte faze projekta 1000 plus, čija je realizacija u toku. Očekuje ser da u ovoj fazi stambeno pitanje pod povoljnim uslovima riješi još 400 porodica.

-Javnim pozivom je bilo definisano da će se dugoročni stambeni krediti dodjeljivati uz fiksnu kamatnu stopu do 2,99 odsto na godišnjem nivou, troškovima obrade kreditnog zahtjeva do 0,3 odsto ukupnog iznosa kredita, uz otplatu do 20 godina i bez obaveznog učešća građanina – objašnjeno je u ovom dokumentu.

Vrijednost projekta, kako se ističe, će biti 20 miliona eura.

-Polovinu od 20 miliona eura obezbijediće država iz zajma kod Banke za razvoj Savjeta Evrope, a drugu polovinu poslovne banke koje su se prijavile za ovaj projekat. Izuzetno, ako građanin korisnik projekta obezbijedi sopstveno učešće u ugovoru o kreditu, učešće komercijalne banke se umanjuje za toliko– navodi se u informaciji.

Za projekat se prijavilo pet banaka- CKB, NLB, Erste, Podgoriča banka i Lovćen banka, koje kako je utvrđeno ispunjavaju sve uslove

U informaciji se podsjeća da je kroz prethodne faze stambeno pitanje riješilo ukupno 1.200 porodica- u prvoj fazi 433, u drugoj 376 i trećoj fazi 377. dok se kroz četvrtu fazu, koja je u procesu realizacije, očekuje da će još oko 400 porodica riješiti stambeno pitanje.

-Korisnici ovog projekta mogu biti samo porodična domaćinstva koja nemaju riješeno stambeno pitanje, čiji kumulativni prihod u odnosu na članove porodičnog domaćinstva ne može biti veći od 600 eura za podnosioca zahtjeva, 420 eura za za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva I 300 eura za svakog maloljetnog člana- precizirano je u infpormaciji.

Vlada će, kao i ranije, subvencionirati kamatnu stopu svim odabranim porodičnim domaćinstvima za zaključene ugovore za kupovinu stanova do iznosa od 1100 eura po kvadratu korisne površine stana.

-Ciljne grupe ovog projekta su 40 odsto korisnici zaposleni u javnom sektoru, 30 odsto bračni parovi mlađi od 35 godina, a 30 odsto ostali korisnici –pojašnjeno je u dokumentu.

Check Also

Ma: IPO Alibabe biće najveći u istoriji

Inicijalna javna ponuda Alibabe biće najveća u istoriji, tvrdi osnivač te kompanije Jack Ma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *