Do 2022. stranci će u Crnu Goru investirati 1,5 milijardi eura

Pred novom vladom je puno izazova zbog globalne ekonomske situacije izazvane pandemijom kovid-19, ali očekujemo da sa nama iz poslovne zajednice vlada nastavi unapređenje poslovnog ambijenta i strukturnih reformi. Digitalna transformacija države mora biti strateški prioritet, kazali su Pobjedi iz Savjeta stranih investitora i Američke privredne komore u Crnoj Gori-AmCham.

Iz Savjeta stranih investitora su poručili da kompanije njihove članice neće omesti padnemija kovida-19 da do 2022. investiraju 1,5 milijardi eura u Crnu Goru.

“Članice Savjeta stranih investitora nastavljaju sa ulaganjem u Crnu Goru i sa realizacijom planiranih investicija. Pandemija nije poremetila naše planove, da, kao što je ranije najavljeno, u periodu 2020-2022. kompanije članice Savjeta u Crnu Goru ulože okvirno 1,5 milijardi eura. Ove investicije biće realizovane u sektorima turizma, energetike, elektronskih komunikacija, osiguranja”, kazali su iz Savjeta.

Oni podsjećaju da su u prethodnom periodu u saradnji sa Vladom pokrenuli brojne procese koji se tiču unapređenja poslovnog ambijenta, posebno regulatornog okvira.

“Započeli smo razgovore oko formiranja digitalne koalicije, u saradnji sa našim partnerima iz Američke privredne komore, Privredne komore Crne Gore i Asocijacije menadžera, imajući u vidu da digitalna transformacija poslovnih procesa u javnoj upravi predstavlja ključ unapređenja poslovnog ambijenta. Zato je od posebnog značaja donošenje Strategije digitalne transformacije, u čijoj pripremi učestvuje i naš predstavnik”, objasnili su iz Savjeta stranih investitora.

Na pitanje da li u kontekstu promjene vlasti u Crnoj Gori očekuju promjenu poslovnog ambijenta, iz Savjeta su kazali da je pred novom vladom puno izazova.

“Pred novom vladom je puno izazova, imajući u vidu globalnu ekonomsku situaciju usljed pandemije korona virusa. Naša očekivanja su da ova vlada, zajedno sa nama iz poslovne zajednice, nastavi aktivnosti na planu unapređenja poslovnog ambijenta i strukturnih reformi”, ističu iz Savjeta.

Oni podsjećaju da Savjet stranih investitora učestvuje u radu Savjeta za konkurentnost kao glavnog savjetodavnog tijela u oblasti unapređenja poslovnog ambijenta.

“Kao vrlo aktivni članovi , u prethodnom periodu bili smo usmjereni na Obezbjeđivanje implementacije preporuka koje naši članovi dostavljaju putem Bijele knjige, kao i kroz rad naših komiteta. Reforme poslovnog okruženja u Crnoj Gori moraju se efikasnije sprovoditi kako bi se stvorila povoljna poslovna klima i omogućilo da se čitava crnogorska ekonomija brže razvija i oporavlja”, ocijenili su iz Savjeta.

Oni navode da sektor informacionih i komunikacionih tehnologija predstavlja rastući potencijal za Crnu Goru i ICT rješenja kao preduslovza dalji razvoj u svim sektorima.

“I ova situacija sa pandemijom je to pokazala. Zato digitalizaciju vidimo kao zajedničku odgovornost javnog i privatnog sektora kako bi se stvorio razuman i pametan okvir koji će omogućiti digitalnu transformaciju u cilju poboljšanja efikasnosti administracije”, kazali su iz Savjeta.

Vjerujemo, kažu oni, da će nova vlada prepoznati ove prioritete u kontekstu aktuelne ekonomske situacije i prevazi laženja posljedica pandemije korona virusa.

U Savjetu kažu dau narednom periodu treba donositi hrabre i odgovorne odluke.

“Pred novom vladom je puno izazova, imajući u vidu da je situacija sa pandemijom uticala na promjene poslovnih politika a na globalnom nivou na pad ekonomske akti vnosti u sektorima turizma, saobraćaja, energetike i dr. a sa druge strane podstakla je razvoj ICT sektora. U narednom periodu treba donositi hrabre, odgovorne odluke koje će stimulisati razvoj ekonomije u svim sektorima. Vjerujemo da će se nova vlada na pravi način odnijeti prema ovim izazovima, te da će nastaviti partnerstvo sa poslovnom zajednicom u Crnoj Gori na građenju stimulativnog poslovnog ambijenta”, poručuju iz Savjeta stranih investitora.

Oni smatraju da uspješna digitalna transformacij a predstavlja veliku šansu za privredu.

“To se pokazalo na primjeru drugih malih država, kao i država regiona. Dalji razvoj crnogorske ekonomije i društva podrazumijeva digitalizaciju kao razvojnu i transformacionu politiku i očekujemo da digitalna transformacija predstavlja jednu od ključnih politika vlade u predstojećem periodu”, kazali su iz Savjeta.

Iz Američke privredne komore u Crnoj Gori AmCham su kazali da, kao i do sada, i dalje zagovaraju i očekuju kontinuiranu saradnju poslovne zajednice i donosilaca odluka, kao i blagovremeno uključivanje u proces izrade zakona i drugih propisa od značaja za poslovni ambijent.

“Smatramo da transparentan i predvidljiv poslovni ambijent, zasnovan na vladavini prava, predstavlja preduslov privlačenja investitora sa razvijenih tržišta, koji su navikli na ove standarde, i na tim osnovama treba nastaviti sa daljim unapređenjem poslovnog okruženja u Crnoj Gori. Značaj stranih direktnih investicija iz SAD-a, ali i razvijenih zapadnoevropskih zemalja, veoma je velik za našu ekonomiju i društvo. U tom kontekstu, znanje i iskustvo, kao i sistem vrijednosti koji investitori iz tih zemalja donose sa sobom pomoći će nam da se razvijamo, usvajamo savremene standarde poslovanja i budemo konkurentniji na globalnom tržištu”, poručuju iz Američke privredne komore.

Da bi, između ostalog, povećali i efikasnost ovih procesa, smatraju oni, digitalna transformacija države mora biti strateški prioritet, na šta Američka privredna komora stalno ukazuje.

“Ključ razvoja procesa digitalne transformacije leži upravo u koordinisanoj saradnji države, privrede, akademske i naučne zajednice “,ocijenili su iz AmChama.

Check Also

Od 2022. godine Crna Gora otvara vrata digitalnim nomadima

Izmijenjene životne okolnosti, mijenjaju i profil turista koji sada putuju da bi i radili i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *