EU supervizori: Oporavak od pandemije nije počeo, ne zna se koliko će trajati

Prvi put od izbijanja pandemije tri evropska supervizora objavljuju prvu procjenu rizika u finansijskom sektoru i izražavaju pojačanu zabrinutost, jer je neizvjesno kada će ekonomski oporavak početi i koliko će trajati, saopštilo je Evropsko tijelo za bankarstvo (EBA).

U izvještaju Evropskog tijela za bankarstvo, Evropskog nadzornog organa za hartije od vrijednosti i tržišta, Evropskog tela za osiguranje i profesionalne penzije naglašava se da je pandemija pojačala zabrinutost za profitabilnost i povećala izazove likvidnosti u segmentima investicionih fondova.

To posebno ukazuje na ekonomsku i tržišnu neizvjesnost, kao ključne izazove za predstojeći period dok će jedna od ključnih briga je uticaj krize na kvalitet aktive banaka u EU.

Rizik, kako se navodi postoji i od razdvajanja finansijskog tržišta i osnovnih ekonomskih aktivnosti, kao i od stvaranja okruženja koje će se dugoročno odraziti nižu vrijednost kamatnih stopa i to će se odraziti na likvidnost i solventnost finansijskih institucija, a uticaće i na procjene rizika.

Neposredno nakon izbijanja COVID-19 u Evropi, obezbeđena je regulatorna fleksibilnost, podstaknuta operativna otpornost i naglašena je važnost zaštite potrošača.

PREPORUČENE POLITIKE KONTOLE

Neophodno je nadgledanje rizika i testiranje otpornosti, rizici za procjenu vrijednosti, likvidnost, kreditnu sposobnost i solventnost povećali su se u finansijskim sektorima.

Važno je nadgledati upotrebu i primjenjivost rješenja za upravljanje likvidnošću u sektoru investicionih fondova treba kontinuirano nadgledati.

Treba podsticati fleksibilnost tamo gdje je to neophodo, a supervizori i banke se podstiču da je koriste u postojećem regulatornom okviru, uključujući upotrebu rezervnog kapitala i likvidnosti za pokrivanje gubitaka.

Važna je podrška realnoj ekonomiji, kapitalna olakšica treba da se koristi kao podrška njenom kontinuiranom kreditiranju jer je taj sektor u padu.

Finansijske institucije EU moraju da budu dobro pripremljene za bilo kakve poremećaje sa kojima oni i njihovi klijenti mogu da se suoče okončanjem Bregzita.

Treba da se prati digitalna transformacija, jer je za finansijske institucije i pružaoce njihovih usluga ključno da pažljivo upravljaju svojim informaciono-komunikacioinim i bezbjednosnim rizicima.

Check Also

Opština Golubovci računa da Zeta može da zaradi 1,6 miliona

Prema preliminarnim podacima, do kojih je “Dan” došao iz nezvaničnih izvora, studija opravdanosti teritorijalne promjene …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *