Sava osiguranje zapošljava: Saradnik za preuzimanje rizika i reosiguranje

Akcionarsko društvo Sava osiguranje raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

SARADNIK ZA PREUZIMANJE RIZIKA I REOSIGURANJE

sa mjestom rada u Podgorici

Radno mjesto Saradnik za preuzimanje rizika i reosiguranje obuhvata obavljanje sljedećih poslova:

 • preuzimanje kompleksnijih rizika u osiguravajuće pokriće, u skladu sa ovlašćenjima,
 • pružanje stručne podrške prodajnoj mreži kod preuzimanja rizika, sačinjavanje ponuda osiguranja i učestvovanje u pregovorima sa većim klijentima,
 • predlaganje i sprovođenje preventivnih mjera i mjera za kontrolu i suzbijanje rizika,
 • kontrola usklađenosti ponuda sa uslovima, tarifama i uputstvima, kao i ostalim internim aktima Društva (verifikacija),
 • obezbjeđivanje reosiguravajućeg (fakultativnog) pokrića za pojedinačne ugovore koji nijesu pokriveni automatskim ugovorima o reosiguranju,
 • priprema i izrada pasivnih (predatih) i kontrola aktivnih (primljenih) ugovora o saosiguranju,
 • prijavljivanje rizika i šteta u reosiguranje i saosiguranje,
 • učestvovanje u implementaciji proizvoda.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • stečeno visoko obrazovanje – nivo VI i VII,
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 2 (dvije) godine,
 • napredno znanje engleskog jezika,
 • napredno znanje rada na računaru.

Poželjno je da kandidat ima znanje i iskustvo iz oblasti osiguranja.

Probni rad je obavezan.

Svoju biografiju možete dostaviti na e-mail adresu [email protected] 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Check Also

Spajanje banaka planirano za 11. decembar

Spajanje Podgoričke i Crnogorske komercijalne banke (CKB) planirano je za 11. decembar i do tog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *