Profit banaka u odnosu na isti period prošle godine manji za 46 odsto

Danas je održana 73. sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Centralne banke, dr Radoje Žugić.

Na današnjoj sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za jun i jul 2020. godine.

“Konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama. Posebno je istaknuto adekvatno upravljanje međunarodnim rezervama, uprkos pogoršanju eksternih uslova koje je uzrokovano pandemijom Covid-19. Razmatrajući indikatore poslovanja banaka, konstatovano je da je bankarski sektor zadržao stabilnost i dobru kapitalizovanost i likvidnost”, navosi se u saopštenju CBCG.

Pandemija Covid-19 imala je svoj odraz i na kretanje pojedinih indikatora poslovanja banaka, prvenstveno na profitabilnost i nivo nekvalitetnih kredita. Profit banaka za prvih šest mjeseci je, u odnosu na isti period prošle godine, manji za 46%, što je posljedica smanjenja neto prihoda od naknada i rasta troškova obezvređenja aktive. Tokom prvih šest mjeseci ove godine, zabilježen je rast nekvalitetnih kredita i potraživanja na nivou sistema sa 4,72% na 5,11%.

“CBCG je uspjela da, intenzivnim međunarodnim aktivnostima, po prvi put obezbijedi instrument podrške sistemskoj likvidnosti od strane Evropske centralne banke. Naime, odobreno je ugovaranje bilateralne repo linije u iznosu do 250 miliona eura. Ranije je ugovorena linija za likvidnost kod Banke za međunarodna poravnanja u iznosu do 100 miliona eura. Ova dva izvora predstavljaju snažan okvir za podršku sistemskoj likvidnosti”, navode iz CBCG.

Savjet je danas usvojio Makroekonomski izvještaj CBCG za II kvartal 2020. godine. Konstatovano je da će, usljed pandemije korona virusa, 2020. biti godina ne samo velikih zdravstvenih, već i ekonomskih izazova, te da će posljedice pandemije biti prilično snažne i sa produženim rokom uticaja. Iako podaci o ostvarenom BDP-u u drugom kvartalu ove godine još uvijek nijesu dostupni, raspoloživi statistički pokazatelji ukazuju na značajan pad u većini sektora.

“Na osnovu Izvještaja o kretanju cijena za II kvartal 2020. godine, koga je danas usvojio Savjet, konstatovano je da su potrošačke cijene tokom drugog kvartala smanjene za 0,6%, a najveći doprinos padu dale su cijene u kategorijama prevoz, odjeća i obuća i stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva. Prosječna stopa potrošačkih cijena (prvih šest mjeseci 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine) iznosila je 0,1%, dok su cijene u junu u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile niže za 0,2%. U Izvještaju se, dalje, navodi da modelska prognoza predviđa da će inflacija u decembru 2020. godine biti u rasponu od -0,9% do 0,4%, sa centralnom tendencijom od -0,3%. Njoj je slična i ekspertska procjena CBCG i ona ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od -1% do 1%, sa nultom stopom kao centralnom projekcijom”, zaključuje se u saopštenju Centralne banke.

Check Also

Influenserka Tamara Kalinić specijalni gost prvog Influencer Marketing Summit-a u Beogradu

Influencer Marketing Summit održaće se u Belexpocentru u Beogradu, 18. i 19.oktobra 2022, a kako …

Leave a Reply

Your email address will not be published.