Ukinuti takse za reklame na privatnom posjedu

Odbor za statut i propise predložio je Ustavnom sudu da odbije inicijativu kompanije Savana Commercial Retail koja je tražila ocjenu ustavnosti odredbe Odluke o lokalnim komunalnim taksama, a koja propisuje da se takse uvode za reklamne panoe i bilborde van poslovnog prostora, kao i na objektima i javnim površinama koji pripadaju opštini, osim pored magistralnih i regionalnih puteva, piše Dan.

U inicijativi koju je ova kompanija preko advokata Radoša Lola Kastratovića podnijela Ustavnom sudu je naznačeno da ova odredba nije u skladu sa odredbama Zakona o svojinsko pravnim odnosima, Zakonom o komunalnim djelatnostima i Ustavom kao najvišim pravnim aktom.

“Inicijativu za ocjenu ustavnosti smo podnijeli jer smatramo da se ne može na privatnom zemljištu i urbanističkoj parceli vršiti naplata takse na oglase, bilborde i ostale reklamne panoe. Sve što je privatna svojina ne može da bude predmet tarifiranja i oporezivanja. Ono što Glavni grad treba da radi jeste da daje odobrenje da li se to može postaviti ili ne. Na primjer, ja ne mogu da postavim pano ili reklamu sa nekim nepristojnim sadržajem. Dozvolu za postavljanje neka daje Glavni grad ali neka nam ne naplaćuje taksu na takve objekte. Inicijativu sam podnio kako bismo zaštitili privatne vlasnike po nama nezakonitog naplaćivanja taksa jer se radi o privatnoj imovini”, naveo je Kastratović za Dan.

Kastratović je u inicijativi naznačio da na ovaj način Glavni grad zadire u pravo svojine vlasnika nepokretnosti na teritoriji grada, čime postupa u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima.

Na navode inicijative negativno se izjasnila Snežana Popović, v. d. sekretara za finansije, objašnjavajući da reklamni panoi i bilbordi predstavljaju privremene objekte.

“Radi se o privremenom objektu na javnoj površini koji ima za cilj komercijalno reklamiranje pa je u skladu sa tim propisana administrativna taksa za korišćenje. S obzirom da je osporavani član odluke donijet u skladu sa svim mjerodavnim propisima, podnosilac inicijative morao bi prvo da osporava akte kojim su definisana pitanja iz nadležnosti državnih organa, jer se podzakonskim aktima, a u skladu sa pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa ne smije vršiti nikakva izmjena zakonskih odredbi”, navela je Popović u izjašnjenju.

Check Also

CBCG: Broj novoodobrenih kredita u prvih devet mjeseci za 22 % veći nego u istom periodu prošle godine

Što se Crne Gore tiče, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, ostvaren je realni rast BDP-a od …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *