Pejaković: Kamate će biti niže od onih sada na tržištu

Generalni sekretar Udruženja banaka (UBCG) Bratislav Pejaković je kazao “Vijestima” da smatra da će se između države i banaka naći formula za adekvatnu ročnost, grejs period i kamatu, te da je važno da banke imaju da obezbijede istu sumu novca za koju država garantuje.

Pejaković je kazao da novac koji će se plasirati u okviru trećeg paketa biti po uslovima povoljnijim na tržištu, te da će prednost imati supstitucija uvoza, poljoprivreda i turistički resursi.

“Ovaj aspekt nije upitan, jer banke imaju novac. Razgovori se vode sa konkretno zainteresovanim bankama, a o dogovoru će javnost biti na vrijeme obaviještena, što ne znači da se zahtjevi klijenata ne realizuju i kroz tekuće poslovanje sa bankama koje ih prate u poslovanju”, rekao je Pejaković.

Ministarstvo finansija tražilo je od komercijalnih banaka da dostave predloge uslova po kojima bi plasirale kredite privredi u okviru trećeg paketa mjera, nakon čega će taj resor Vlade procijeniti koji su najbolji ponuđeni uslovi da novac za koji država garantuje bude dostupan privrednicima, saznaju “Vijesti” u bankarskom sektoru.

Pejaković je kazao da novac koji će se plasirati u okviru trećeg paketa biti po uslovima povoljnijim na tržištu, te da će prednost imati supstitucija uvoza, poljoprivreda i turistički resursi.

On je ocijenio da su kamate koje ima IRF korisne za privredni sektor, kao i da očekivanja po pitanju kamata moraju biti u skladu sa resursima kojima se raspolaže.

“Nažalost, nijesmo članica EU koja će na saniranju privrede podjeliti članicama 750 milijardi eura, od toga 390 milijardi bespovratno od čega će 70 odsto grantova pri fondu za oporavak biti u 2021. i 2022. godini, a preostalih 30 procenata do kraja 2023”, dodao je Pejaković.

On je ocijenio da je pozitivan stav bankara prema inicijativama klijenata, Vlade i CBCG neupitan od početka pandemije kroz realizaciju dva moratorijuma, nenaplate provizije većine banaka u periodu prvog moratorijuma, smanjenje kamata gdje je moguće, restrukturiranje kredita…

Izvor: Vijesti.me

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.