Nakon rebalansa u budžetu Glavnog grada biće 89,6 miliona eura

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu glavnog grada za ovu godinu, kojim je predviđeno da će gradska kasa biti teška 89,6 miliona eura, naći će se pred odbornicima na narednoj sjednici gradskog parlamenta, 30. jula.

Najvažniji razlog za predlaganje ovakvog rješenja su prenijeta sredstva iz prošle godinu. Naime, početni depozit je realizovan gotovo duplo više od planiranog (192,91 odsto), odnosno 14.464.170 eura, pa se ta sredstva moraju prerasporediti.

Odlaganje

”Usljed okolnosti izazvanih korona virusom došlo je do odlaganja predkvalifikacione procedure za izbor izvođača radova za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i nemogućnosti realizacije pojedinih aktivnosti u skladu sa dinamičkim planom koji je u ovoj godini predvidio početak radova na samom postrojenju. Kašnjenje je uslijedilo zbog nemogućnosti konsultanta da pod ovim uslovima formira predkvalifikacioni dokument i ujedno nemogućnosti potencijalnih ponuđača za razjašnjenje određenih nedoumica i fizičke predaje ponuda u skladu sa samim procesom. U finansijskom aspektu, ovo se prvenstveno odrazilo na izvođenje planiranih radova u manjem obimu i odlaganje isplate avansne situacije u vrijednosti od 20 odsto cjelokupnog projekta” pojašnjeno je u prijedlogu dokumenta.

Osim toga, Skupština Glavnog grada je na sjednici u maju usvojila Odluku o ublažavanju finansijskih posljedica korona virusa u Podgorici. Njome je predložen set mjera na nivou grada i privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad, u cilju vođenja odgovorne fiskalne politike, usklađivanja rashoda sa raspoloživim prihodima i podrške privrednim subjektima koji su prestali sa obavljanjem svojih djelatnosti ili su radili u otežanim uslovima u periodu važenja Vladinih odredbi.

Te mjere su još jedan od razloga za predloženi rebalans jer su direktno uticale na smanjenje sopstvenih prihoda Glavnog grada i njegovih privrednih društava.

Planirano

Prijedlogom odluke o budžetu Glavnog grada za 2020. godinu, odnosno rebalansom, ukupni prihodi planirani su u iznosu od 89.600.500 eura, što je 4,38 odsto ili 4.102.500 eura manje od prihoda planiranih po prethodnoj Odluci o budžetu Podgorice za 2020. godinu.

”Tekući prihodi planirani su u iznosu od 36,89 miliona eura, što je 9,95 odsto, odnosno 4.078.500 eura manje od planiranog. Sopstveni prihodi po rebalansu planirani su u iznosu od 39.005,500 eura ili 14,79 odsto, odnosno 6,7 miliona eura manje. Ustupljeni prihodi su u iznosu od 13.587.000 eura, što je 1,4 miliona eura manje” navodi se u predloženom dokumentu, prenosi Pobjeda.

Izdaci kapitalnog budžeta po predloženom rebalansu planirani su u iznosu od 48.607.050 eura (8,37 odsto, odnosno 4,4 miliona eura manje).

Ukoliko Skupština Glavnog grada usvoji odluku o rebalansu, Glavni grad će u lokalnu infrastrukturu uložiti 39,9 miliona eura (umjesto planiranih 45,2 miliona), dok će za opremu biti izdvojeno 4,2 miliona, umjesto ranije planiranih 3,8. Izdaci za investiciono održavanje po rebalansu biće 2,65 miliona eura (umjesto planiranih 2,04 miliona), dok je za građevinske objekte predviđeno 1,8 miliona eura, umjesto planiranih 1,9 miliona.

Za jugozapadnu obilaznicu 6,8 miliona eura

Od ukupno planiranih izdataka za lokalnu infrastrukturu (39.901.300 eura) Glavni grad će najviše novca uložiti u izgradnju saobraćajnica i mostova – 13,6 miliona.

Za izgradnju jugozapadne obilaznice biće izdvojeno 6,8 miliona eura, dok će ulaganje u prvu fazu sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda iznositi 8,7 miliona.

Za građevinske objekte planirano je 1,8 miliona eura, od čega će najviše biti uloženo u izgradnju Gradskog pozorišta – 935.000 eura. Od opreme, u koju će biti uloženo 4,2 miliona, najskuplja je scenska oprema i namještaj za Gradsko pozorište – 850.000 eura. Za investiciono održavanje planirano je 2,6 miliona eura – najviše će biti uloženo u projekat poboljšavanja uslova stanovanja (540.000 eura) i rekonstrukciju Stadiona malih sportova (505.000).

Check Also

Japan poziva mlade da više piju kako bi napunili državni budžet

Mladi u Japanu ne piju mnogo, ali se vlasti nadaju da će nova kampanja to …

Leave a Reply

Your email address will not be published.