Korona uvećala deficit Fonda PIO za 46,6 miliona eura

Pandemija virusa korona, pad privredne aktivnosti, kao i mjere Vlade za podršku privredi u saniranju posledica Kovida-19 odrazili su ce na smanjenje prihoda no osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao izvornog prihoda Fonda PIO.

-Izvorni prihodi Fonda PIO, u periodu januar-jun iznosili su 141,26 miliona eura, što je neznatno niže u odnosu na prošlogodišnji nivo, odnosno niže za 310 hiljada eura ili 0,22 odsto. Dakle, znatno smanjenje prihoda za april 10,36 miliona eura ili 36,52 odsto, zatim maj 0,6 miliona eura ili 2,5 odsto i jun 0,43 miliona eura ili 1,55 odsto, amortizovano je povećanjem prihoda Fonda u prethodnom periodu, koji su za prva tri mjeseca 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine bili veći za 17,61 odsto. Deficit penzijskog sistema za prvih šest mjeseci iznosi 74,04 miliona eura ili 34,39 odsto, i u odnosu na isti period prethodne godine veći je za 3,4 miliona eura ili 1,10 odsto kazali su za ” Dan iz Fonda PIO, na čijem čelu je Dušan Perović.

Privremene mjere Vlade za pomoć privredi predviđale su i mogućnost odlaganja obaveze u plate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i uplate obaveza shodno Zakonu o reprogramiranju poreskog potraživanja do 90 dana.

Zakonom o budžetu države za 2020. godinu, za finansiranje izdataka Fonda PIO planirana su sredstva u iznosu od 448,58 miliona eura, dok su prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosili 351,45 miliona, dakle planirani deficit je iznosio 97,13 miliona eura ili 21,65 odsto.

-Međutim, rebalansom budžeta obezbijeđena sredstva za finansiranje izdataka Fon da PIO neznatno su ce smanjila i iznose 448,39 miliona, što je za 0,19 miliona eura ili 0,04 odsto manje, pri čemu je iznos za isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostao isti, odnosno nije smanjen. Prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje planirani su u iznosu od 304,87 miliona, što je manje za 46,58 miliona ili 13,25 odsto, te je samim tim uvećan deficit Fonda i iznosi 143,52 miliona eura ili 32,01 odsto precizirali su iz Fonda PIO.

Prema statističkim podacima, broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a koje isplaćuje Fond PIO je 130.237, od čega u Crnoj Gori 119.952, a van Crne Gore 10.285 korisnika prava.

-Od ukupnog broja korisnika u Crnoj Gori 114.745 je penzionera i 5.207 korisnika ostalih prava (tjelesno oštećenje, tuđa pomoć i njega, naknada invalidima rada, dodatak na spomenicu). Strukturu ukupnog broja penzija čine starosne-65.850 ili 57,39 odsto, invalidske 20.076 ili 17,5 odsto i porodične 28.819 ili 25,12 odsto. Van Crne Gore ce isplaćuje 10.188 penzionera i 97 korisnika ostalih prava. U poređenju sa decembrom prethodne godine, broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja povećan je za 88, pri čemu ce broj penzionera koji Fond PIO Crne Gore isplaćuje u zemlji i inostranstvu povećao za 240 penzionera, a broj korisnika ostalih prava smanjio za 152 korisnika. Smanjenje broja korisnika ostalih prava je očekivano jer se radi o stečenim pravima koja ce od primjene novog Zakona o PIO ne ostvaruju u Fondu PIO naveli su iz te državne institucije. Najniža penzija za maj iznosi 128,82 eura, a prima je 12.137 penzionera, od čegau Crnoj Gori 12.100, a u inostranstvu 37 penzionera.

Penzije će ce redovno isplaćivati

Aktuelna situacija ce nije odrazila na primanja najstarijih, ni na ostvarivanje prava u Fondu PIO.
Bez obzira na deficit, kao i probleme koji prate penzijski sistem, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja će ce redovno isplaćivati, svakog 20. u mjesecu za prethodni mjesec, i neće doći do njihovog smanjenja, za što su obezbijeđena sredstva u bucetu Fonda PIO za 2020. godinu. Redovnost u isplati penzija i u uslovima smanjene ekonomske aktivnosti izazvane pandemijom virusa korona Kovid-19, naglasio je i predsjednik Vlade Crne Gore, a sigurnost penzija, prije svega proizilazi iz zakonskog rješenja da isplatu penzija, garantuje država poručili su iz Fonda PIO.

(Dan)

Check Also

Crnoj Gori dodijeljena oznaka za sigurna putovanja “Safe Travels”

Oznaka “Safe Travels” dodijeljena je za 29 privrednih subjekata, uglavnom hotela, nekoliko turističkih agencija, kao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *