Grčka olakšicama privlači strane penzionere

Grčka Vlada poziva strane penzionere da svoja poreska prebivališta prebace u tu zemlju, uvođenjem jedinstvene poreske stope od sedam odsto na njihov cjelokupan prihod ostvaren u inostranstvu, piše Katimerini.

Očekuje se da taj potez grčkih vlasti konkuriše ostalim zemljama iz južnog dijela Evropske unije, koje već imaju slične olakšice za penzionere.

Prema odredbi u nacrtu zakona koji je tamošnje ministrastvo finansija podnijelo prošle nedjelje parlamentu na usvajanje, penzionerima je neophodan dokaz je o tome da najmanje pet od šest poreskih godina, prije preseljenja u Grčku, nisu bili njeni poreski obveznici.

Pored toga, zemlja iz koje dolaze mora da ima potpisan sporazum sa Grčkom o administrativnoj saradnji, a u vezi sa poreskim pitanjima.

Nakon što se stranim penzionerima odobri rješenje o porezu, on će se određivati po fiksnoj stopi od samo sedam odsto u narednih deset godina.

Taksa se plaća svake finansijske godine u paušalnom iznosu.

Rok za prijavu koja će važiti za ovu godinu je 30. septembar.

U praksi, to znači da će u periodu od deset godina, svaki penzioner koji dolazi u Grčku, kao novi poreski obveznik, sa prihodima u inostranstvu, putem poslovnih penzija ili drugih različitih investicija, plaćati veoma nisku stopu poreza.

Inače, penzioneri koji su građani Evropske unije, mogu da se presele u bilo koju drugu zemlju članicu i tamo plaćaju porez.

Takođe, bilo koja druga zemlja može da uvede poreske olakšice i za penzionere iz Evropske unije i za one građane koji su radno aktivni.

U davanju poreskih olakšica penzionerima, od EU zemalja najdalje su otišli Portugalija, Malta, Italija i Kipar, a u manjem obimu Rumunija i Francuska.

Grčka Vlada je istakla da, pored pomenutih olakšica, penzioneri prilikom odluke o preseljenju uzimaju u obzir način života u nekoj zemlji, njenu kulturu, klimu, zdravstvo i državnu upravu.

Grčka nekim stvarima sa tog spiska može da se pohvali, iako su poreske olakšice do skora bile obeshabrujuće, a povjerenje u državu i njen zdravstveni sistem je i dalje relativno nisko, navod Katimerini.

Check Also

Izvršni direktor Microsofta ima ključni savjet za uspjeh u poslu

Izvršni direktor Microsofta Satia Nadela nikada nije očekivao da će voditi jednu od najvećih i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.