CGES u 2019. godini iz banaka povukao šest miliona eura depozita

CGES je u 2019. godini povukao po dva miliona eura iz Erste, Prve i Komercijalne banke. Na kraju 2019. godine u bankama su držali 11,5 miliona. Kreditno su zaduženi 62,4 miliona.

Državna kompanija Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) tokom 2019. godine povukla je iz banaka šest miliona eura depozita, pokazuje revizorski izvještaj tog društva koji je usvojen na nedavnoj skupštini akcionara.

CGES je u 2018. godini kod tri banke držao 17,5 miliona eura, dok se na kraju 2019. taj iznos smanjio na 11,5 miliona eura. Tokom prošle godine su povukli po dva miliona eura iz Erste, Prve i Komercijalne banke, pa su na kraju 2019. kod Erste banke držali 10 miliona, a kod Prve banke 1,5 miliona. Kod Komercijalne banke više nemaju depozita, piše Dan.

“Kratkoročni depoziti su sredstva koja su oročena kod komercijalnih banaka i mogu se razročiti u svakom trenutku u skladu s potrebama društva. Efektivna kamatna stopa na kratkoročne kredite kod banaka je bila niža od jedan odsto na dan 31. decembar 2019. godine”, piše u revizorskom izvještaju “Prajsvoterhauskupersa”.

CGES je kreditno zadužen na kraju prošle godine 62,4 miliona eura. Od toga se na dugoročne kredite u inostranstvu odnose 53,3 miliona, a na kratkoročne, koji dospijevaju do jedne godine, preko devet miliona. Od jedne do dvije godine dospijeva 9,14 miliona, od dvije do pet godina 29,4 miliona, a za preko pet godina dospijeva 14,8 miliona eura.

Državna kompanija je prošlu godinu završila sa neto dobiti od 3,62 miliona, što je za 550 hiljada eura manje u odnosu na 2018. godinu. Poslovni prihodi kompanije u prošloj godini su iznosili 38,4 miliona, što je za 4,7 miliona manje u odnosu na 2018, dok su poslovni rashodi iznosili 35 miliona, što je 4,7 miliona više nego godinu ranije. Neraspoređena dobit kompanije na kraju prošle godine iznosila je 20,3 miliona. Stalna imovina preduzeća vrijedjela je 238,9 miliona, što je 14 miliona više, obrtna sredstva 29,5 miliona, šest miliona manje, dok su ukupna aktiva i pasiva iznosile 268,45 miliona. To je uvećanje od osam miliona u odnosu na 2018. godinu.

Država je vlasnik 55 odsto kapitala CGES-a, Terna 2 odsto, a Elektromreža Srbije 10 odsto akcija. Izvršni direktor preduzeća je Dragan Kujović, dok je na čelu borda direktora Vesna Bracanović. U bordu direktora pored nje su: Tamara Ivković, Zoran Miljanić i Filip Grujić u ime države, Đovani Ćerciarini i Guido Guida u ime Terne i Jelena Matejić u ime Elektromreže Srbije.

Check Also

Statis u partnerstvu sa kraljevićima iz Emirata, moguć ulazak Alfa Dabi fonda u Sveti Stefan

Alfa Dabi Holding (Alpha Dhabi), investicioni fond kraljevske porodice Al Nahijan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.