Budžet Glavnog grada manji za četiri miliona

Sekretarijat za finansije Glavnog grada donio je Odluku da se uradi rebalans budžeta za 2020, prema kojem bi gradska kasa bila lakša za 4.102.500 eura u odnosu na usvojeni plan.

Budžet za ovu godinu je u decembru 2019. planiran na 93.703.000, a sadašnji predlog, koji je od juče na javnoj raspravi, predviđa da u kasi Podgorice bude 89.600.500 eura.

I pored smanjenja u kasi, predviđeno je da rebalansom privrednim društvima, umjesto 8.116.00 bude uplaćeno 8.700.000 eura, odnosno 584.000 eura više nego prvobitno usvojenim budžetom.

Glavni grad je osnivač 12 privrednih društava – Agencije za izgradnju i razvoj, Agencije za stanovanje, Vodovoda i kanalizacije, “Čistoće”, “Deponije”, “Parking servisa”, “Puteva”, “Tržnica i pijaca”, “Komunalnih usluga”, “Pogrebnih usluga”, “Zelenila”, “Sportskih objekata”.

Međutim, u Nacrtu odluke o rebalansu, nije dato obrazloženje zbog čega se povećavaju izdaci za privredna društva, odnosno da li to znači da će doći do povećanja broja zaposlenih u tim preduzećima.

Predviđeno je i povećanje za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca sa 10.966.900 na 11.049.300 eura.

Značajan pad prihoda prema dokumentu planiran je od izdavanja poslovnih prostora, odnosno skoro 300.000 eura.

Kako su “Vijesti” ranije pisale od rentiranja poslovnih prostora Glavni grad je planirao da prihoduje 1.050.000, ali rebalansom je predviđeno da se po tom osnovu u gradsku kasu slije 770.000 eura.

Glavni grad je oslobodio plaćanja kirije zakupce za vrijeme za koje nisu poslovali zbog krize izazvane koronavirusom.

Po osnovu pozajmica i kredita sada je planirano da bude uvećanje od čak 1.775.000 eura, umjesto 9.100.000 koliko je bilo predviđeno, cifra sa rebalansom iznosi 10.875.000.

Veliko smanjenje izdataka je planirano za kapitalne izdatke, čak pet miliona – bilo je predviđeno 53.047.470, a rebalansom je predviđeno 48.607.050 eura. U toj stavci najveće je smanjenje se odnosi na lokalnu infrastrukturu, gdje je umjesto dosadašnjih 45.219.000 predviđeno da se uloži 39.911.300 eura. Veliko povećanje, koje nije obrazloženo, predviđeno je za stavku sredstva prenesena iz prethodne godine. Prvobitno je ta cifra iznosila 7.498.000, a sa rebalansom čak 21.963.000 eura.

Smanjenje je predviđeno i za službena putovanja – sa 192.500 na 136.300 eura, kao i troškove reprezentacija sa 19.000 na 13.000 eura. Za advokatske, notarske i pravne usluge je u odnosu na prvobitni budžet kada je bila opredijeljena suma od 84.500, sada planirano 95.500 eura. Sekretar za finansije Miomir Jakšić ranije je kazao da je budžet od 93,7 miliona eura, za preko 23 odsto veći nego za 2019, jeste rekordan ali je pažljivo i realno planiran.

“Osnovni razlog ovolike stope povećanja je taj što se 2020. planira u punom kapacitetu nastavak izgradnje, kako ga mnogi zovi projekta vijeka, postrojenja za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, za šta je predviđeno 21,1 milion eura”, kazao je tim povodom sekretar za finansije.

On je tada naglasio da planirana finansijska sredstva od 93 miliona čine najveći budžet kojim je Glavni grad ikada raspolagao.

“Tačno je da je budžet 2009. bio 101 milion eura u planiranju, ali je istina i tačno da je rebalansiran na 85 miliona. Shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave i Zakona o budžetu, važeći je onaj budžet koji je završen i onaj koji ostaje na snazi kroz rebalans. To kaže Zakon koji primjenjujemo, ovaj budžet je u planiranju najveći do sada, a uvjereni smo da ćemo ga u potpunosti ostvariti”.

Check Also

Ekonomija Evropske unije od 16,6 biliona dolara (INFOGRAFIKA)

Evropska unija ima treću po veličini ekonomiju na svijetu, na koju otpada jedna šestina globalne …

Leave a Reply

Your email address will not be published.