Privremeno zapošljavanje bez reda i mimo propisa

U državnoj upravi se ugovori o djelu, dopunskom radu i o povremenim i privremenim poslovima sklapaju mimo propisa, bez unaprijed utvrđene potrebe sa značajno većim isplatama novca od planirane, bez kvalitetnih kontrola. U protekle četiri godine za po osnovu ovih ugovora isplaćeno je 31,5 miliona eura, odnosno 8,6 miliona više od iznosa planiranih godišnjim budžetima.

To su neka od upozorenja na koja je ukazala Državna revizorska institucija u izvještaju o reviziji uspjeha na temu „Uspješnost upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u organima državne uprave“, koji je juče objavljen.

Ovim istraživanjem su kao reprezentativnim primjerom obuhvaćena tri ministarstva – ekonomije, vanjskih i unutrašnjih poslova, kao i dvije samostalne uprave za nekretnine i za statistiku. Ova ministarstva i uprave u trošenju novca po osnovu ovakvih ugovora učestvuju i do 62 odsto ukupnog iznosa za cijelu državnu upravu po tom osnovu.

Optimizacija javne uprave je politika koju je Vlada najavila kao stratešku, a istraživanja DRI su pokazala da se u proteklom periodu bilježi rast broja ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kao i rast utrošenog državnog novca po tom osnovu, prenose Vijesti.

Planom optimizacije javne uprave za period 2018-2020. i zaključkom Vlade od jula 2018. godine, predviđeno je smanjivanje broja zaključenih ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a time i iznosa izdvajanja iz budžeta po tom osnovu. Međutim, od septembra 2018. godine, prema izvještaju DRI, Vlada je dala saglasnost za sklapanje skoro 4,2 hiljade ugovora, dok su državne službe i mimo saglasnosti Vlade zaključili još hiljadu i po.

Revizijom je utvrđeno da ministarstva ekonomije, unutrašnjih i vanjskih poslova, kao i Uprava za nekretnine uopšte nemaju akt – plan angažovanja osoba po ovim ugovorima, već ih angažuju bez jasnog kriterijuma i namjene tako što Ministarstvu finansija pošalju zahtjev za dodijelu novca iz budžeta.

31,5 miliona je potrošeno iz državne kase u protekle četiri godine na ugovore o djelu i povremenim i privremenim poslovima, što je za 8,6 miliona više od plana

“Revizijom je utvrđeno da u MUP-u, od odgovornih lica organizacionih jedinica MUP-a, daje se predlog starješini organa za zaključivanje posebnog ugovora o radu. Međutim, u istom se ne navode kriterijumi i razlozi zašto bi se sa tim licem zaključio poseban ugovor o radu”, navodi DRI.

DRI je utvrdio da u pojedinim ugovorima obaveze angažovanih osoba nijesu jasno i precizno definisane i da nije navedeno ko je dužan da ih nadzire i kontroliše.

Zakonom o radu predviđeno je da se ugovori o privremenim i povremenim poslovima zaključuju za poslove koji ne zahtijevaju posebno znanje i stručnost, a otkriveno je da su u MVP, MUP-u i Upravi za nekretnine zaključivani i sa osobama koje imaju višu školsku spremu. Utvrđeno je i da je bilo angažovanja osoba po osnovu ugovora o djelu za sistematizovana radna mjesta, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.

Mnogi sporni ugovori zaključeni su, kako je navedeno, na osnovu prethodne saglasnosti Ministarstva finansija.

DRI je pregledom zaključenih ugovora utvrdila da obaveze angažovanih lica nijesu jasno i precizno definisane, da ih niko nije kontrolisao i da većinom nijesu ni podnosila izvještaje.

“Nepravilnosti utvrđene inspekcijskim kontrolama koje se odnose na primjenu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ukazuju na sistemsko nepoštovanje zakona od strane organa državne uprave, pa bi bilo neophodno da Ministarstvo javne uprave u narednom periodu o ovom problemu informiše Vladu”, smatraju u DRI.

DRI je dala niz zaključaka i preporuka da bi se ovakvi ugovori uveli u legalne tokove i smanjilo rasipanje državnog novca.

Rukovodilac kolegijuma za ovaj izvještaj DRI bio je Branislav Radulović, a član Zoran Jelić.

MUP isplatio dopunski rad, a izgubio ugovore

Ministarstva ekonomije, vanjskih i unutrašnjih poslova i Uprava za nekretnine nijesu vršili analizu zaključenih ugovora. Kadrovska služba MUP-a ne posjeduje sve zaključene ugovore u posmatranom periodu, a ovo se posebno odnosi na ugovore o dopunskom radu. UZN je imala zaključene ugovore o dopunskom radu sa licem u periodu kada je isto bilo na godišnjem odmoru…”, neki su od navoda u izvještaju DRI.

Unutrašnja revizija, ukazuje DRI, uglavnom nije sprovodila sistemske revizije ugovora.

MUP je u 2018. imao 826 isplaćenih ugovora o dopunskom radu, dok ih je u 2017. bilo 203, a u 2016. samo 21. U 2018. MUP je za ove ugovore isplatio 657 hiljada eura, dok je budžetom bilo planirano 274 hiljade. Ovo ministarstvo imalo je najveće prekoračenja budžete za ove vrste ugovora.

Check Also

Spoljnotrgovinska robna razmjena 2,94 milijarde, najveći partner Srbija

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar – decembar 2021. godine, prema preliminarnim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *